Algemeen

Algemeen

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zaterdag 17 juni 2017, 17:34 uur (Bewerkt op: 17-06-2017 17:36)

geef uw commentaar

U kunt zelf bij [Onderwerp toevoegen] vraagnummers aanmaken voor commentaar.

Antwoord:

Door: Linda van Rooij | Datum: Dinsdag 20 juni 2017, 09:58 uur

Ik heb de herkansing na zitten kijken, maar voor mijn gevoel is dit examen een stuk lastiger dan tijdvak 1. Tijdvak 1 vond ik goed te doen en was in lijn met de voorgaande examens, in tijdvak 2 zitten, naar mijn mening, vragen die lastig zijn en een paar die eigenlijk te moeilijk zijn voor mavo leerlingen. Hoe denken jullie hierover?

Door: Linda van Rooij | Datum: Dinsdag 20 juni 2017, 10:05 uur

Omdat ik maar t/m vraag 25 iets kan invullen, zet ik het maar hier. Ik denk dat vraag 42 en 47 te lastig zijn voor mavo leerlingen. Voor 42 moeten ze 2 verschillende grafieken vergelijken en dan hier iets over zeggen. Dat is echt lastig. Bij 47 zou de vraag duidelijker zijn geweest als ze niet verwezen hadden naar de bijlage. De zin waar ze de informatie uit moeten halen is lastig te interpreteren.