vraag 41

vraag 41

Door: Koen Bertrams | Datum: Zondag 28 mei 2017, 13:01 uur

Een leerling heeft de diagram bij vraag 40 niet mooi getekend en krijgt daarvoor puntaftrek. Bij vraag 41 vult hij daardoor een tijd in die correct is volgens zijn grafiek maar niet volgens het cv, ik wil hem het punt daarom toch toekennen. 

Antwoord:

Door: van de Velde | Datum: Zondag 28 mei 2017, 13:16 uur

Nog zo'n vage CV-kwestie. Misschien is dat punt zo door de examenmakers bedoeld om degenen die slordig tekenen een puntje in mindering te brengen. Anders hadden ze ook wel kunnen schrijven: "correct aflezen van de eigen grafiek bij ....." Of pak je hem/haar het punt voor de vloeiende kromme af? 

Kortom, het voorschrift bij een grafiek kan helderder....

Door: Dankers | Datum: Maandag 29 mei 2017, 09:28 uur

In de notulen van de landelijke vergadering staat bij vraag 41: "Beoordelen met het resultaat van opgave 40 en dezelfde marge aanhouden". Aangezien het c.v. hier blijkbaar ruimte voor verschillende interpretaties biedt, lijkt het mij goed als iedereen zich aan dit voorstel houdt, zodat alle leerlingen op gelijke wijze beoordeeld worden.

Door: van de Velde | Datum: Maandag 29 mei 2017, 16:14 uur

"In de notulen van de landelijke vergadering staat bij vraag 41:"

Wat is die landelijke vergadering, en waarom weet ik (en dus ongetwijfeld velen met mij) daar helemaal niks van? 

Als ik een melding stuur over iets dergelijks naar het examenloket dan krijg ik een standaard-antwoord: (en dat is "standaard" want ik heb er twee identiek van naar aanleiding van twee verschillende vragen): 

"Het CvTE doet geen uitspraak over de wijze waarop de corrector het correctievoorschrift moet toepassen. Met zo’n toelichting wordt het correctievoorschrift de facto uitgebreid of ingeperkt. Dat kan niet. Correcties / aanvullingen op het correctievoorschrift geeft het CvTE alleen via een aanvulling op het correctievoorschrift dat naar alle scholen wordt gezonden.

Het is aan u als vakdeskundig corrector, in overleg met uw collega's, om te beoordelen of het alternatieve antwoord daadwerkelijk een antwoord is met de strekking van dat in het correctievoorschrift is weergegeven en het een vakinhoudelijk correct antwoord is op de vraag.

Indien u van oordeel bent dat het gegeven antwoord kan worden goedgekeurd en u dit kunt rechtvaardigen, dan handelt u weliswaar niet naar de letter van het correctievoorschrift maar wel in de geest ervan. Hier vertrouwen we op uw professionaliteit als vakdocent."

 

Dus wat het CvTE niét doet, doet een "landelijke vergadering" . Is dat eigenlijk niet een hele rare situatie? Vooral als een heleboel corrigerende docenten niet op de hoogte zijn van die notulen? 

Verder, dit is vast niet voor het eerst dat een dergelijke kwestie speelt. Elk jaar is er een grafiekvraag, vaak moet uit een eigengemaakte grafiek iets worden afgelezen. Ongetwijfeld heeft er dus al eerder wel eens iets dergelijks in notulen van die landelijke vergadering gestaan. Maar de correctievoorschriften veranderen dan kennelijk niet. Zijn we zo niet heel erg aan het dweilen met de kraan open? 

 

 

Door: Dankers | Datum: Maandag 29 mei 2017, 16:56 uur (Bewerkt op: 29-05-2017 16:59)

De term 'landelijke vergadering' was (blijkbaar) een vergissing van mij. (Bij havo en vwo bestaat er wel een landelijke vergadering waar kringvoorzitters in aanwezigheid van iemand van het CvTE ingekomen vragen en discussiepunten rondom het c.v. bespreken.) Ik bedoelde in dit geval het "verslag van de examenbesprekingen in de NVON kringen", zoals dat hier op de NVON-site staat (onder het rooster van de examenbesprekingen: zie deze link). Natuurlijk heeft dat verslag geen formele geldigheid maar is het - net als dit forum - wel te gebruiken om de eigen overwegingen te toetsen aan wat collega's ervan denken. Ten allen tijde zijn het c.v. en eventuele aanvullingen daarop leidend, maar er blijven altijd interpretatie- en discussiepunten over.

Zolang het in mijn ogen niet in tegenspraak is met het c.v., geen natuurkundige onzin is en niet al te zeer botst met mijn rechtvaardigheidsgevoel ben ik geneigd bij twijfel mij te laten sturen door wat de meerderheid van de collega's ervan lijkt te vinden. En zoals gezegd: dit lijkt mij een heel redelijke methode om verschil in correctie in het land zoveel mogelijk te beperken.

Door: van de Velde | Datum: Maandag 29 mei 2017, 17:27 uur (Bewerkt op: 29-05-2017 17:27)

Dank. Over die notulen heb ik een andere topic geopend

Door: Pluim | Datum: Maandag 29 mei 2017, 20:01 uur

Bij deze vraag heb ik bij de beantwoording het antwoord 2 s fout gerekend bij mijn leerlingen, omdat ik vind dat ze 2,0 s moeten noteren, zie cv.

Hoe zien jullie dit?

Door: van de Velde | Datum: Maandag 29 mei 2017, 21:41 uur

heel anders, omdat letterlijk in de vakspecifieke regels 3-4 staat dat "als de uitkomst in een onjuist aantal significante cijfers is gegeven, wordt hiervoor geen scorepunt afgetrokken". 

dus 2 s, 2,0 s of 2,000 000 000 s allen even juiste antwoorden.

Door: Pluim | Datum: Dinsdag 30 mei 2017, 19:21 uur

In vraag 41 gaat het niet over een berekening, daarbij hoef je de uitkomst niet te noteren in het juist aantal significante cijfers.

Nu staat er bepaal en dat vind ik iets anders. Nu heeft een leerling met 2 s: 1 pnt en staan leerlingen met 1,5 s en 2,1 s zonder punten.

Volgende keer is het verstandig om de tijd te laten noteren op 1 decimaal nauwkeurig, net als bij wiskunde.

Mogelijk mijn eigen leerlingen benadeeld, maar ik zal er niet moeilijk over doen bij tweede correctie.

 

 

 

Door: van de Velde | Datum: Woensdag 31 mei 2017, 19:36 uur (Bewerkt op: 31-05-2017 19:37)

"Nu heeft een leerling met 2 s: 1 pnt en staan leerlingen met 1,5 s en 2,1 s zonder punten. Volgende keer is het verstandig om de tijd te laten noteren op 1 decimaal nauwkeurig, net als bij wiskunde."

 

die 2,1 en 1,5 s zijn dan toch nog steeds fout? En het antwoord  2 s wordt dan op zijn best fout omdat de leerling over die "geef je antwoord in één decimaal nauwkeurig" heenleest.

Als er dan twee aparte punten zijn voor de correcte aflezing én voor het juiste aantal decimalen, vooruit. Je wil niet weten hoeveel punten in wiskunde-examens verloren gaan door leerlingen die over dat soort extra opdrachtjes heen lezen. "Bereken dit. Bereken daarvoor eerst dat. Rond je antwoord af op twee decimalen" . Die hebben een viertal of vijftal rekenstappen gemaakt en zijn klaar. Hop, naar de volgende opdracht.  Ik heb zo ooit eens een KB- leerling wiskunde 7 scorepunten moeten inhouden op evenzoveel scorepuntjes voor een gewenst aantal decimalen. 10% van zijn eindscore aan kwijt. Nog een dikke voldoende over trouwens hoor, kon prima rekenen, alleen zo dyslectisch als de pest.