Algemeen

Algemeen

Door: Ad Mooldijk | Datum: Donderdag 20 april 2017, 15:56 uur

Noteer hier algemene zaken bij dit examen.

Heeft u iets bij een bepaalde vraag, plaats het dan daar of maak een onderwerp met het vraagnummer aan!

Antwoord:

Door: Tuenter | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 16:34 uur

We zijn met een aantal biologiedocenten die elkaar via twitter kennen in een online document aan het werken. Dit is inmiddels het 4e jaar waarin we dat op deze manier doen en dat werkt altijd erg prettig. Stuur dan even een mailtje aan mij. tts@dollardcollege.nl.
Succes met nakijken!
Groet S​​​​​Saskia 

 

Door: Martijn Havelaar | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 21:57 uur

Best Saskia,

Dank voor deze bijdrage.

Veel van de door jullie aangedragen punten zijn ook terug gekomen in de landelijke bespreking. Bij de regionale besprekingen zullen deze en input vanuit de aanwezige docenten besproken worden. Het concept verslag van de landelijke bespreking zal ook snel beschikbaar komen via deze site.

Om gelijk te reageren op vraag 2; het correctiemodel is redelijk strikt. Een correcte berekening (voor het eerste punt) is dus eigenlijk alles correct links van het = teken (dus ook de 4 boterhammen). Het 2e punt behaalt de leerling als het berekende antwoord correct wordt afgerond dus 25,2 naar 25%. Doordat 25% expliciet wordt genoemd kun je hier niet spreken van doorrekenfouten...

Mvg Martijn Havelaar

Door: Tuenter | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 06:34 uur

Ik ben inderdaad heel benieuwd naar de landelijke bespreking.. hoewel ik vond dat dit examen wat makkelijker na te kijken was. Ook het correctiemodel was duidelijker..

Door: Ingrid Wal | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 07:35 uur

Ik heb een reactie op de bijdrage van Havelaar.

Bij vraag 2 moet er een correcte berekening zijn met een juist afgerond getal. In dit geval 25. Volgens de algemene regels van het nakijken staat er bij punt 5 dat een gemaakte fout maar 1 keer mag worden aangerekend. Bij 6 staat dat deze regel alleen niet telt als in het antwoordmodel staat dat deze regel niet telt. Dit staat er niet.

Bij een correcte rekenmethode maar een fout antwoord door bij de berekening uit slordigheid het verkeerde getal van de rekenmachine over te nemen kan dus 1 punt gegeven worden als het eindgetal klopt met de berekening. Let op ik heb het hier over leerlingen die een correcte berekening laten zien.

Door: Martijn Havelaar | Datum: Vrijdag 19 mei 2017, 02:00 uur

Beste Wal,

Mijns inziens, klopt mijn eerdere reactie met jouw reactie. Een leerling die de berekening correct uitvoerd met 4 sneden brood etc. maar op de een of andere manier vervolgens een verkeerde uitslag noteert verdiend inderdaad een punt.

Mvg Martijn Havelaar

Door: Martijn Havelaar | Datum: Zaterdag 20 mei 2017, 17:20 uur

Bij het overzicht van de kringbesprekingen; Link naar examenbesprekingen

Staat onderaan de pagina een link naar het verslag van de landelijke examenbespreking.

Mvg Martijn Havelaar