Vraag 07

Vraag 07

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 14 mei 2017, 21:06 uur

Plaats uw reactie

Antwoord:

Door: Paul Logman | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 19:23 uur

“De verticale component van de resulterende kracht zorgt ervoor dat het vliegtuig daalt.” Dit lijkt me wat kort door de bocht en bevat een typische misconceptie van leerlingen. Als het vliegtuig omhoog aan het gaan was, zou het immers met deze verticale component minder snel gaan stijgen, maar toch echt stijgen.

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 20:07 uur

Bedoeld wordt dat de piloot, uitgaande van de eerder beschreven situatie met kruissnelheid op constante hoogte, nu een bocht gaat maken. De opmerking over de liftkracht die niet verandert duidt ook aan dat dit een vervolg is op de eerder beschreven situatie.

Door: Monsees | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 20:50 uur

Veel leerlingen gaan de krachten niet optellen, maar de schuine kracht ontbinden en constateren vervolgens dat de vertikale component kleiner is dan Fz (dus dalen) en dat er een horizontale component is (dus bocht). Uiteraard een prima redenering. Jammer dat dit niet als alternatief in het CV is opgenomen.

Door: Garmt de Vries-Uiterweerd | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 20:56 uur

Maar wel gewoon de volle punten waard wat mij betreft.

Door: Laagwater | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 07:32 uur

vraagje over de eerste opmerking in vraag 7: deze lijkt niet helemaal te kloppen. Hebben we een piloot in het forum zitten?

De horizontale component zorgt niet direct voor een bocht, maar voor een beweging naar (voor de piloot) links. Het vliegtuig schuift opzij maar zal volgens mij geen bocht gaan maken. De bocht wordt pas gemaakt als de staartflappen omhoog gaan waardoor het de punt een beetje "naar links draait" en het vliegtuig in een bochtbeweging manouvreert. Pas dan zal de horizontale kracht als middelpuntzoekende kracht gaan fungeren en er een bocht gemaakt gaan worden.

Door: Monsees | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 08:49 uur

De horizontale kracht staat loodrecht op de bewegingsrichting en levert derhalve de middelpuntzoekende kracht. Als het vliegtuig draait, draait de kracht mee dus blijft loodrecht op de bewegingsrichting staan. Dus het wordt wel degelijk een cirkelbeweging. 
Volgens mij (maar ik ben geen luchtvaartkenner) zorgen de elementen in de staart er juist voor dat het vliegtuig schuin gaat hangen zodat de situatie van vraag 7 ontstaat.

Door: Laagwater | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 14:15 uur (Bewerkt op: 17-05-2017 14:19)

Ik heb even twee piloten gevraagd in mijn kennissenkring, en zij geven aan dat het incorrect is. Door het kantelen vh vliegtuig wordt er geen draaing ingezet, en dus is er een kracht naar voren (motorkracht) en een kracht bij het "zwaartepunt/draaipunt" vh vliegtuig naar links, nog geen draaing. Daardoor zal het vleigtuig  schuin naar voren gaan. in dit voorbeeld blijft de motor het vliegtuig namelijk naar voren trekken.

Beste te vergelijken als je een blokje naar voren schuift en er vanuit het zwaartepunt vh blokje ook opzij getrokken wordt, dan gaat het blokje schuin naar voren en niet in een bocht.

p.s. deze helling uit de opgave wordt verkregen dmv de rolroeren in de vleugels, de staartroeren zorgen bij deze schuine stand voor het inzetten van de daadwerkelijke bocht. In deze draaing moet de rechtervleugel meer lift krijgen en dus ook meer weerstand creeeren, en zal de motor zelfs een stukje naar rechts gaan wijzen en het vliegtuig gaat dan slippen, dat compenseer je met de staart.

Door: Bas Metselaar | Datum: Donderdag 18 mei 2017, 12:15 uur

Heeft een leerling door het benoemen van Flift,x = Fmpz en dit zorgt ervoor dat het vliegtuig een bocht maakt, voldaan aan bolletje 1 en 2?

Heeft een leerling door het benoemen van Flift,y < Fz en dit zorgt ervoor dat het vliegtuig daalt, voldaan aan bolletje 1 en 3?

Oftewel, heeft een leerling automatisch 2 punten als één van de twee gevolgen goed wordt uitgelegd?

Door: Hermans | Datum: Donderdag 18 mei 2017, 21:58 uur

Volgens mij is het correctievoorschift fout. De horizontale component van Fr is niet de middelpuntzoekende kracht maar slechts een deel ervan.

De resulterende kracht staat loodrecht op de bewegingsrichting. Deze kracht (de gehele Fr) is de middelpuntzoekende kracht (want resulterend en loodrecht op v) . Het vliegtuig begint daardoor aan een bocht waarvan het middelpunt lager gelegen is.

(Vanaf het moment dat deze bocht wordt ingezet zijn er bijkomende effecten: de vleugel aan de buitenkant van de bocht heeft een grotere snelheid en genereert dus meer lift, ... maar dat is niet van belang voor het beantwoorden van de vraag.)

Door: Rick Vooys | Datum: Zaterdag 20 mei 2017, 16:52 uur

Is alleen een tekening geven (correct de Fres geconstrueerd) ook punten waard? Deze leerlinge heeft geen commentaar geschreven, alleen (zie uitwerkbijlage).

 

Ik geef nu 0p omdat het niet in CV staat, maar op SE zou ik misschien nog wel een puntje willen geven.