Vraag 06

Vraag 06

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 14 mei 2017, 21:06 uur

Plaats uw reactie

Antwoord:

Door: Paul Logman | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 19:10 uur

Zelfde eenheid als in 5 niet opnieuw fout rekenen, lijkt me?

Door: Roeleveld | Datum: Dinsdag 16 mei 2017, 19:32 uur

Klopt, staat in de 2e opmerking.

Door: Liliane Bouma-Ploumen | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 10:31 uur (Bewerkt op: 17-05-2017 10:32)

Een leerling heeft bij de oppervlakteberekening de flappen bewust weggelaten. Wel inzicht, bol weg, jammer! Waarom staan deze details toch in de figuur...

 

Door: de With | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 14:12 uur

Gebruik van de schaalfactor.

Als deze verkeerd is bepaald (door afleesfout van geo), gaat dat van het 3e bolletje of van het completeerpunt af?

Door: Liliane Bouma-Ploumen | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 19:37 uur

Lln nemen wel een schaalfactor mee voor omrekenen van cm naar m, maar vergeten deze te kwadrateren als ze vermenigvuldigen met het aantal cm2. Het lijkt me dat we dan toch de 3de bol moeten toekennen. 

Door: v.d. Lingen | Datum: Woensdag 17 mei 2017, 20:03 uur

Het derde bolletje is voor het gebruik van de schaalfactor, niet voor het bepalen van de schaalfactor. Fouten bij het bepalen vallen dus onder de complementeerfout. Eerst oppervlakte bepalen en dan niet de schaalfactor kwadrateren vind ik ook een rekenfout. Dus derde bol wel, vierde niet. Leerlingen doen niet zo veel meer met schaalfactoren sinds de optica niet meer in het programma zit, dus ze hebben ook niet veel oefening er mee.

Pas als een leerling niets doet met de schaalfactor dan telt volgens mij het derde bolletje niet.

Door: Bernard La Rivière | Datum: Donderdag 18 mei 2017, 12:04 uur

In tabel 30F staat een dichtheid van 1,0 kg/m3 dicht bij de aarde en afnemend als je omhoog gaat. Hoe komen ze aan de marge van 1,2 kg/m3  tot 1,4 kg/m3?

En mag ik 1,0 kg/m3 goed rekenen OMDAT het in de Binas staat?

Door: Vooys | Datum: Zaterdag 20 mei 2017, 13:03 uur

Wat mag ik hier als afleesmarges gebruiken?

Ook is niet elke geo (helaas) hetzelfde, je kan makkelijk een mm er naast zitten. Wat is gangbaar op een examen? Afleesmarge van 0,1 cm?

Ik kom zelf uit op 13,8 cm voor de spanwijdte. De oppervlakte bepaalde ik incl flap door vanaf begin van de vleigel tot top te meten (grote rechthoek maken): 6,2 x 2,1 en daar dan het overschottig driehoekje er af te nemen: 1/2x0,7x4,0 (je haalt een klein hoekpuntje af aan de uiteinde, die vul je weer in het bochtje op). Zo kom ik op 11,62 cm2 uit, voor 2 vleugels dan 23,24 wat midden in de foutenmarge valt.  Kijk ik naar extremen en haal ik 0,2 cm er op/eraf van elk van mijn meetwaarden krijg ik max 27,54 en min 19,2. Zit redelijk bij de gegeven foutenmarges. Ergo, afleesfout van 0,2 cm op wat in CV staat is volgens mij goed genoeg. Voor de schaal zou dat dan dus de spanwijdte gemeten kunnen worden tussen 13,7 en 14,1 cm 

En zo mogen we alle antwoorden controleren ;-) Als de berekeningen er staan ga ik er waarschijnlijk maar gewoon van uit dat de lln het goed invult. 

Overigens de opmerking over signiificantie: zelf in correctie model moet de minimale significante cijfers 3 zijn, dus tussen 2 en 4 is toegestaan. 

 

Ik vind 4p echt best weinig voor de tijd die je er in moet stoppen trouwens :-/

 

 

Door: Dick van der Wateren | Datum: Zondag 21 mei 2017, 12:48 uur

Voor de twee mogelijke schaalfactoren, 1 berekend met zijaanzicht, 2 met bovenaanzicht, resp. 1:73 en 1:77,   en de toegestane marges in vleugeloppervlakte, kom ik na enig gereken uit op 0,23 < Clift < 0,30 (correctievoorschrift) en 0,26 < Clift < 0,33 (de tweede schaalfactor). Dat is een nogal aanzienlijke marge voor de antwoorden, die we volgens het cv zouden mogen goedkeuren.

Het is inderdaad een boel rekenwerk en goed kijken of de leerlingen alles goed hebben ingevuld en berekend. En dat voor een luizige 4 punten.