Vraag 07

Vraag 07

Door: Muller | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 19:27 uur (Bewerkt op: 21-05-2019 19:54)

opmerkingen

Antwoord:

Door: Arjan van Ginneken | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 22:18 uur

Het nakijkmodel stelt dat zowel de C, H als O balans gecontroleerd moet worden. Ik heb een leerling die start met de O balans, tot de ontdekking komt dat die niet klopt met de gegeven molverhouding, en vervolgs correct concludeert dat er nog een stof moet ontstaan. Ik ben genegen daar 2 punten voor toe te kennen.

Door: Sitters | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 07:48 uur

Dit is een slecht antwoord in het CV.  Om de vraag te beantwoorden hoef je slechts aan te tonen dat voor één van de atoomsoorten de balans niet klopt. Daarna hoef je voor andere atoomsoorten niets meer te doen. Dat betekent voolgens mij dat je op basis van vakinhoudelijke gronden een antwoord anders dan in het CV gewoon goed kunt rekenen (algemene regel 3.3).

Door: Schaareman | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 09:13 uur

Gezien de opmerking is een antwoord dat alleen constateert dat de O balans niet klopt, met vervolgens de juiste conclusie, gewoon geheel goed.

Door: de Witt | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 11:01 uur

In het antwoordmodel staat "consequente conclusie". Dat zou betekenen dat, wanneer de atomen verkeerd geteld worden, waardoor ze na de reactie van elke soort evenveel hebben als voor de reactie, je een punt mag toekennen voor de conclusie dat het enige reactieproduct barnsteenzuur is.

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 13:27 uur

@de WItt: dat is zo.

Door: van Dooren | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 16:37 uur

Leerlingen die met slechts 1 molecuul barnsteenzuur gebruiken in hun uitleg komen dan ook tot de conclusie dat de reactievergelijking niet kloppend is. Kan ik dan wel het 2e bolletje geven?

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 17:37 uur

@van Dooren: ik ben van mening wel, vanwege de bewoording van het CV

Door: Kees van der Klauw | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 22:24 uur

Dit is gewoon geen goede vraag. Helaas maken de examenmakers zich de laatste jaren hier wel vaker schuldig aan; ik kom dit ook bij natuurkunde tegen (begrippen als plaats en verplaatsing door elkaar gebruiken).

In de vraag wordt gesuggereerd dat je het antwoord kunt beredeneren aan de hand van de formules van koolstofdioxide, glucose en barnsteenzuur. Je moet echter ook naar de verhoudingen kijken waarin de stoffen reageren. Ik vind het bijzonder slecht dat leerlingen op die manier op het verkeerde been worden gezet en misschien moet je zelfs zeggen "om de tuin worden geleid".

Dan komt er ook nog een keer zo'n opmerking in het correctiemodel dat een antwoord met de echt juiste reactievergelijking (zie correctievoorschrift) ook goed mag rekenen, terwijl dit natuurlijk een veel beter antwoord is voor deze vraag.

Als een leerling zich strak aan de opdracht houdt en alleen naar de formules kijkt dan kun je vreeemde antwoorden verwachten met als conclusie dat het mogelijk is dat barnsteenzuur het enige reactieproduct is. Je kunt dit een leerling niet echt kwalijk nemen, omdat de examenmakers de leerlingen een onjuiste/onvolledige vraag stellen.

De vraag had m.i. moeten zijn: Leg uit, aan de hand van de formules van de betrokken stoffen en de verhoudingen waarin deze stoffen volgens de tekst reageren, of barnsteenzuur het enige reactieproduct kan zijn.  Of gewoon: Leg met behulp van een reactievergelijking uit of barnsteenzuur het enige reactieproduct kan zijn bij de reactie die in de regels 6 tot en met 8 wordt beschreven.

 

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Donderdag 23 mei 2019, 06:33 uur

Helemaal mee eens. 

Door: de Haan | Datum: Maandag 3 juni 2019, 16:32 uur

als leerlingen hierbij als antwoord geven met berekening dat het niet klopt, want dat er O-moleculen ontstaan.. dan zou ik hier een punt voor aftrekken. Of ben ik dan te streng?