Vraag 05

Vraag 05

Door: Muller | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 19:27 uur (Bewerkt op: 21-05-2019 19:54)

opmerkingen

Antwoord:

Door: Jose Mastenbroek | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 20:12 uur (Bewerkt op: 21-05-2019 20:19)

Voor sommigen is vraag 4 niet gelukt. Vraag 5 lukt dan ook niet. Ik vind dan 5 punten  (2 van 4 en 3 van 5) wel erg zwaar tellen.

Ik heb meerdere leerlingen die het massapercentage koper in Cu(NH3)42+ uitrekenen. :(

Door: Manon van der Waal | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 21:53 uur

Ik heb ook diverse leerlingen die het massapercentage koper in het "complex" berekenen. Niets waard, of nog het laatste bolletje?

Door: Arjan van Ginneken | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 21:57 uur

Bij vraag 4 en 5 samen hoeft maar 1x een punt afgetrokken te worden voor significantie. Maar ik vind het hier lastig om a) de juiste significantie te bepalen en b) te bepalen wanneer een punt is afgetrokken voor significantie.

  • Als een leerling nu bij vraag 4 bol 1 mist doordat in 5,6.10-3 is afgelezen, telt dat dan als het punt aftrek voor significantie?
  • En als een leerling nu 5,2.10-3 afleest bij 4. Telt dat als aftrek voor significantie?
  • Als een leerling bij 4 in 1 decimaal afleest moet ik dan de significatieregels toepassen gezien vanuit die 2 afgelezen significante cijfers (in welk geval 1, 2 of 3 significante cijfers goed is) of moet ik uitgaan van de in de opgaven gebruikte 3 significante cijfers.

Door: Joost van Vijfeijken | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 08:44 uur (Bewerkt op: 22-05-2019 14:06)

@Arjan van Ginneken: Ik denk dat het niet gezien kan worden als significantie fout aangezien het binnen de marge van de significantie valt. (Dus dat geld zowel voor aangedragen punt 1 en punt 2.) Voor punt 3, zou ik kijken naar welk gegeven de leerling gebruikt heeft, dus in het geval de leerling 5,6 x 10^-3 gebruikt heeft dan is 1,2 en 3 significante cijfers in het eind antwoord correct. De leerling moet aantonen dat hij rekening houdt met significantie. 

 

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 13:26 uur

@Manon: Ik zou daar niet mee akkoord gaan, want dat is geen antwoord op de vraag. De vraag is het massapercentage koper in de munt (=0,407 g) en niet in het complexe ion

Door: van Dooren | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 15:12 uur

@Manon en @Hoogendam, veel leerlingen maken er een rommeltje van maar delen in de laatste stap wel iets door de massa van de munt, x100%. Ik geef dan wel 1 punt voor het laatste bolletje. Leerlingen die (netjes) het massapercentage koper in het complex uitrekenen (ca 48%) krijgen geen punten. Kan dat zo?

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 17:36 uur

ja helaas wel. Het gaat tegen ons gevoel als docenten in, maar zo zijn helaas de regels