Vraag 03

Vraag 03

Door: Muller | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 19:25 uur (Bewerkt op: 21-05-2019 19:54)

opmerkingen

Antwoord:

Door: Smitsman | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 11:52 uur

Ik heb leerlingen die een cirkel om H2O hebben gedaan, kan ik dan het 1e bolletje toekennen?

Door: Vic Dhooge | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 12:14 uur

Ik doe dat niet. Er staat vrij duidelijk in het correctiemodel hoe het watermolecuul moet worden getekend.

Door: Houtekamer | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 18:26 uur

Waarom stippellijntjes fout rekenen? Bij waterstofbruggen wordt dit aangeleerd, waarom dan bij ion-dipoolinteractie niet? 

Door: Wouter den Boer | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 21:07 uur

@ smitsman : Als ze wel netjes de structuurformule hebben gedaan en goed gericht...tuurlijk mag dat. Het stoort toch de opgave dan niet?

 

Door: Russchen | Datum: Woensdag 22 mei 2019, 22:14 uur

Het is niet mogelijk om af te wijken van het correctievoorschrift. Als er fouten in het correctievoorschrift staan, moeten deze zo spoedig mogelijk aan het Examenloket. Tel: 079 – 3232999; E-mail: examenloket@duo.nl

Door: Lam | Datum: Donderdag 23 mei 2019, 09:41 uur

Toevoegen van δ+ en δ- (op de juiste plek gelocaliseerd in het watermolecuul) heb ik niet aangerekend ivm regel 3.3

Stippellijntjes om de coördinatie van water aan het koper(II)ion weer te geven, zou te verdedigen zijn op basis van regel 3.3 (dative covalent bond), maar nu niet, want het staat expliciet in het CV.

Door: Manon van der Waal | Datum: Donderdag 23 mei 2019, 13:10 uur

@Lam
Bijzonder dat een scheikundig juist antwoord door het correctievoorschrift fout gerekend moet worden. Mag dat?

Door: Wouter den Boer | Datum: Donderdag 23 mei 2019, 22:30 uur

Ja. Tuurlijk mag dat. Want het CV is leidend. Gebeurt trouwens veel vaker.

Andersom mag ook. Als iets chemisch correct is maar niet in het CV, dan uitbreiden.

Door: van Rijckevorsel-Krijnen | Datum: Vrijdag 24 mei 2019, 16:39 uur

Ik zou me ook niet storen aan bolletjes rondom de atomen. Er staat tenslotte ook een bolletje rond Cu2+, mits de letters er maar in staan en er bindingstreepjes aanwezig zijn. De weatermoleculen zijn dan conform opdracht getekend met een toevoeging. Net als dat een toevoeging delta+ of delta- juist is. Dit is vakinhoudelijk toch juist en dus verdedigbaar lijkt mij? Gezien het expliciet uitsluiten door het CV van wat voor bindingsstreepjes moeten we dit fout rekenen (ongeacht of dit verdedigbaar is of niet). Maar het omcirkelen van de atomen of de aanwezigheid van partiele ladingen is niet expliciet verboden door het CV?

Door: Lam | Datum: Dinsdag 28 mei 2019, 19:32 uur

Geachte heer Lam, 

Dank voor uw bericht. U heeft uw opmerking rechtstreeks via de mail aan het Examenloket verzonden. Wij verzoeken u uw vragen in het vervolg te stellen via het contactformulier van het Examenloket. U geeft aan dat het correctievoorschrift, betreffende vraag 3 van het examen scheikunde havo, onjuist is. Wij hebben uw opmerking voorgelegd aan de vakdeskundigen en ontvingen het volgende antwoord:

In het examen wordt uitgegaan van de kennis die van een havo leerling mag worden verwacht op basis van de syllabus. Volgens eindterm B3.1 in de syllabus van 2019 dienen havo-leerlingen te weten dat H-bruggen optreden tussen N-H groepen, tussen O-H groepen of een combinatie van beide. Deze H-bruggen kunnen worden weergegeven met bijvoorbeeld een stippellijn.

In vraag 3 is er sprake van een gedeeltelijk negatief geladen O-atoom en Cu2+. Gezien de kennis van de havo-leerling is hier geen sprake van een waterstofbrug. Daarom is er voor gekozen om het tekenen van stippellijntjes aan te rekenen. 
Ook coördinatieverbindingen behoren niet tot de lesstof op havo en zelf niet op het vwo. Het is dus onwaarschijnlijk dat een havo-leerling op grond van vakinhoudelijke kennis over coördinatieverbindingen een bindingsstreepje tussen H2O en Cu2+ tekent. Op grond van deze reden is er daarom ook gekozen om het tekenen van covalente bindingen ook aan te rekenen.

We kunnen desondanks niet uitsluiten dat een groep leerlingen op grond vakinhoudelijke kennis terecht bijvoorbeeld een stippellijn tekent tussen het O-atoom en Cu2+. Omdat we deze leerlingen niet willen benadelen zullen bij de normering hier rekening mee houden. 

Als u nog inhoudelijke vragen heeft over deze melding, dan kunt u reageren op deze e-mail. Nieuwe meldingen over de inhoud en/of afnamecondities van een centraal examen kunt u doen via het contactformulier van het Examenloket.  

Ik hoop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. 
  
Met vriendelijke groet, 
Majlen Dilweg