Algemeen

Algemeen

Door: Ad Mooldijk | Datum: Dinsdag 23 april 2019, 22:16 uur

Hier kunt u uw opmerkingen over het examen in het algemeen kwijt

Antwoord:

Door: Muller | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 17:34 uur

Syllabus 2019: niet in CE - F4, risico en veiligheid, F5 - kwaliteit en gezondheid, G4 - groene chemie.

Examen 2019: opgave 2 - veiligheidszinnen, 24 - atoomeconomie

Waarom zet CvTE dat dan wel in de syllabus als het toch zo nodig getoetst moet worden?

Door: Manon van der Waal | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 18:35 uur

Ik zou CITO even mailen met deze constateringen.

Door: Niels Hopman | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 20:25 uur

@Muller Wat de veiligheidszinnen betreft heeft u zeker een punt maar berekenen van de atoomeconomie valt ook onder F1 en staat in de syllabus gespecificeerd.

Door: Opperman | Datum: Dinsdag 21 mei 2019, 20:46 uur

De door collega Muller aangehaalde verwijzingen naar F4 en F5 zijn niet juist daar dit over industriele processen gaat.

Je zou dan denken dat dit onder A8 valt  bij specificatie 8 maar daar is juist dit onderdeel uitgesloten van het CE door specificatie 5 .(In syllabus al cursief gedrukt dus niet van toepassing op CE)

Subdomein A8. Natuurwetenschappelijk instrumentarium
 
Eindterm De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren, waar nodig met aandacht voor risico’s en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen

5. omgaan met materialen en instrumenten, zonder daarbij schade te berokkenen aan mensen, dieren en milieu
 

Echter via domein G2 specificatie 1 valt deze vraag wel degelijk onder het examenprogramma.

Subdomein G2: Milieueisen
 
Eindterm De kandidaat kan met behulp van kennis van chemische processen ten minste in de context van voedselproductie of gezondheid uitspraken doen over de kwaliteit van water, lucht, bodem en voedsel. 
 
Specificatie: 1. De kandidaat kan bij een risico inventarisatie van een experiment of toepassing van een chemisch proces een verband leggen tussen gemaakte keuzes en de volgende begrippen:  gevaarsymbolen;  grenswaarde;  GHS-systeem;  ADI-waarde;  LD-50.

 

Zoals net opgemerkt door collega Hopman is de atoomeconemie iets wat niet onder de groene chemie valt maar onder F1

Subdomein F1: Industriële processen
 
Eindterm De kandidaat kan gegeven industriële processen beschrijven in blokschema's, rendementsberekeningen maken, en aangeven hoe aspecten van groene chemie bij het ontwerp van het proces een rol spelen
.


 5. De kandidaat kan aan de hand van gegeven formules uit groene chemie berekeningen uitvoeren aan een proces:  atoomeconomie;  E-factor;  energie-effect;  rendement.

 

Waar ik echter nog niet over gehoord heb is dat vraag 10 puur over de groene chemie gaat.  Dit ondedeel (G4) is volledig uitgesloten van examinering op het CE!!

Hier zou dus een correctie op moeten komen

 

 

 

Door: Hoogendam-van der Heijden | Datum: Vrijdag 24 mei 2019, 06:11 uur

Klopt het dat het verslag van de bespreking nog niet op de website staat?

Door: van der Heide | Datum: Zondag 26 mei 2019, 11:44 uur

Effect van aardrijkskunde examen in de ochtend

Nadat ik de examens had na gekeken was ik benieuwd wat het aardsrijkskunde examen voor invloed had op de cijfers van mijn voor het vak scheikunde. Ik heb het gemiddelde verschil tussen CE en SE uitgerekend voor mijn leerlingen met en zonder scheikunde.

Verschil SE - CE voor leerlingen zonder AK       -0,1   (n=31)
Verschil SE - CE voor leerlingen met AK            -0,5   (n=16)

Ik ben geschrokken van deze verschillen. De leerlingen met AK zijn duidelijk benadeeld. Waarom worden scheikunde en aardsrijkskunde op één dag gepland? Er zijn veel logischer combinaties te bedenken.

Collega's zien jullie soortgelijke verschillen?

Door: Wouter den Boer | Datum: Zondag 26 mei 2019, 14:54 uur

Toch wil ik daar graag een kanttekening bij maken, zonder dat ik het voor mijzelf gecheckt heb...

Kinderen zonder AK hebben vaak NT en dus Nat......en die scoren eigenlijk altijd hoger bij Sk.

Door: Willemijn Beekman | Datum: Maandag 27 mei 2019, 11:10 uur

ik kan me er goed in vinden wat Van der Heide zegt. Ook mijn leerlingen die ak hebben scoren minder, de rest van de leerlingen heeft nlt, die scoren beter. 

Door: van der Heide | Datum: Maandag 27 mei 2019, 11:18 uur

Wouter, Leerlingen met NT scoren inderdaad vaak hogre cijfers. Daarom heb ik naar het verschil tussen CE en SE gekeken. Daarmee wordt het verschil tussen NT en NG leerlingen uitgevlakt. NT leerlingen scoren namelijk niet alleen op CE hoger maar ook op SE

Door: Wouter den Boer | Datum: Maandag 3 juni 2019, 22:57 uur

Aha...slecht gelezen van mijn kant.

Dank voor de verduidelijking.