Vraag 28

Vraag 28

Door: Ad Mooldijk | Datum: Zondag 12 mei 2019, 20:40 uur

Noteer hier uw vragen of commentaar bij deze vraag.

Antwoord:

Door: Kortstra | Datum: Maandag 13 mei 2019, 22:51 uur

Tsja, bij II werkt de getekende kracht niet op de bewoner. Dus niet goed.......

Door: van Garderen | Datum: Dinsdag 14 mei 2019, 09:23 uur

Ik zie het even niet.

De normaalkracht werkt op de bewoner en grijpt aan op zijn zolen.

Bedoel je dat er niet zo'n kracht is op de bewoner of bedoel je dat het aangrijppunt niet duidelijk op zijn voetzolen is getekend?

Door: Kortstra | Datum: Dinsdag 14 mei 2019, 20:58 uur

Bij II is het aangrijppunt precies tussen de twee benen op de grond. Dus niet op de bewoner zelf. Als de normaalkracht moet worden getekend dan zouden het toch twee krachten op de voetzolen moeten zijn.

Door: Kees de Lange | Datum: Donderdag 23 mei 2019, 10:36 uur

Wat moet de beoordeling zijn als een leerling twee antwoorden geeft bij deze vraag. Als het eerste antwoord goed is, kriijgt de leerling dan 1 punt conform 3.4 van de algemene regels? De vraagstelling is mijns inziens echter niet zodanig dat duidelijk is dat er één voorbeeld gevraagd wordt.

Door: van Garderen | Datum: Zaterdag 25 mei 2019, 14:44 uur

Bij zo'n gesloten vraag en 1 antwoord in het model, is er geen ruimte in het CV denk ik.

Als je vind dat de vraag daar te onduidelijk voor is, kun je hem indienen bij het examenloket.

Door: Kees de Lange | Datum: Zondag 26 mei 2019, 09:41 uur

hartelijk dank

Door: Vermeulen | Datum: Maandag 3 juni 2019, 09:11 uur (Bewerkt op: 03-06-2019 09:40)

@de Lange en van garderen: Twee antwoorden.

Ik vond het eigenlijk niet zo duidelijk, en heb de vraag bij het examenloket neergelegd. Bij deze vraag en antwoord (succes ;-)

VRAAG aan examenloket
Een leerling geeft het volgende antwoord:  " II en V ".  Er is er echter maar één figuur goed, en dat is II.
In dat geval pas ik van de algemene regels 3.4 toe die zegt dat het eerst gegeven antwoord beoordeeld moet worden, dus is het antwoord goed.
Algemene regels 4 (antwoord op meerkeuzevraag) lijkt me niet van toepassing omdat de vraag niet als een meerkeuzevraag wordt gepresenteerd:
> de zinsnede "in welk plaatje" kan volgens mij ook betekenen dat er meerdere voldoen. Er wordt in de vraag m.i. dus niet expliciet één antwoord gevraagd.
> De aanduiding is in romeinse cijfers, en niet (zoals regels 4) in hoofdletters.
Is mijn interpretatie correct en mag ik inderdaad het punt toekennen ?

ANTWOORD examenloket
Dank voor uw bericht m.b.t. de correctie van vraag 28 uit het examen natuurkunde havo. In de vraagstelling staat: 'in welk plaatje I, II, III, IV OF V ...'. Het is aan u te bepalen of het leerlingantwoord punten verdient. Het is niet onze rol dat voor u te doen. Als wij leerlingantwoorden zouden beoordelen, gaan we op de stoel van de corrector zitten en geven we daarmee een toelichting die het correctievoorschrift voor de betreffende corrector de facto uitbreidt of inperkt. Dat kan niet