Examen 2023-1 VMBO-TL/GL NaSk2

Examen

Hier vindt u het examen NaSk2 voor VMBO-GL/TL van het eerste tijdvak van 2023

Vragen PDF Correctievoorschrift Maximum scorelabel Erratumblad 2 Verslag Examenbespreking Vragen Word

Download hier de bestanden.