<title>NVON</title>

Contributie

Soorten lidmaatschap

De NVON kent diverse soorten lidmaatschap: klik hier voor een overzicht met bijbehorende contributies.
Het eerste jaar betalen nieuwe leden slechts 50% van de jaarcontributie! *

* Om in aanmerking te komen voor de 50% korting voor het eerste jaar en de welkomstattentie, verklaart het nieuwe NVON-lid de laatste twee jaar geen lid te zijn geweest.

Studentenlidmaatschap
Om in aanmerking te kunnen komen voor het gratis studentenlidmaatschap, moet u een kopie van uw studentenkaart of inschrijvingsbewijs opsturen (bij voorkeur per mail) waaruit blijkt dat er sprake is van een voltijdstudie. Voorwaarde is dat men naast de studie geen betaalde (deeltijd)baan heeft. Een lid kan maximaal vier jaar ingeschreven zijn als studentlid.

Verrekening vakbondscontributie
De NVON-contributie is te verrekenen met de eindejaarsuitkering, conform de bepaling in de van toepassing zijnde cao.
Voor docenten en toa's is het 'Aanvraagformulier vakbondscontributie' hier te downloaden.

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
NVON Nieuwsbrief

Wilt u de wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld u nu aan.

Aanmelden
Korting op de 'Quest'

NVON leden krijgen een korting van 45% op het maandblad 'Quest'

Meer informatie
Korting op 'NewScientist'

NVON leden krijgen 20% korting op het wetenschappelijk magazine 'NewScientist

Meer informatie