<title>NVON</title>

Contributie

Soorten lidmaatschap

De NVON kent diverse soorten lidmaatschap: klik hier voor een overzicht met bijbehorende contributies.

 

 


 

Studentenlidmaatschap
Om in aanmerking te kunnen komen voor het gratis studentenlidmaatschap, moet u een kopie van uw studentenkaart of inschrijvingsbewijs opsturen (bij voorkeur per mail) waaruit blijkt dat er sprake is van een voltijdstudie. Voorwaarde is dat men naast de studie geen betaalde (deeltijd)baan heeft. Een lid kan maximaal 4 jaar ingeschreven zijn als studentlid.

 

Verrekening vakbondscontributie
De NVON-contributie is te verrekenen met de eindejaarsuitkering, conform de bepaling in de van toepassing zijnde cao.
Voor docenten en toa's is het 'Aanvraagformulier vakbondscontributie' hier te downloaden.

 

Word nu lid van de NVON
Ik doe mee!
NVON Nieuwsbrief

Wil je de tweewekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je nu aan.

Aanmelden