De nakijktijd voor scheikunde examens moet langer, en de planning van 1 scheikunde niveau moet tenminste op de 1e examendag!

De nakijktijd voor scheikunde examens moet langer, en de planning van 1 scheikunde niveau moet tenminste op de 1e examendag!

Door: Marijn Oerlemans | Datum: Zaterdag 2 juni 2018, 21:30 uur

Er zal echt iets gedaan moeten worden aan de werklast die het nakijken van een scheikunde examen oplevert. 

  1. Het CV is ongekend dik, met ca 24 blz denk ik het dikste model van alle vakken. 
  2. Leerlingen leverden dit jaar tot 6 dubbelgevouwen bladen met hun antwoorden in. Die allemaal gelezen/ bestudeerd moeten worden. 
  3. Als je 3 examenklassen hebt, in zowel VWO als HAVO, dan moet je ca. 90 maal dat CV door, dat zijn zeg maar 2250 blz! Met 2e correctie 4500 blz. Een welhaast onmenselijke taak, binnen ca 1 maand!
  4. De variaties in antwoorden zijn ongekend, zelfs bij ogenschijnlijk simpele vragen; Bv HAVO (2018-1) vr 7; Er zijn 11 antwoordvarianten genoemd, die 2, 1 of 0 punten krijgen. En dan kunnen lln ook nog ANDERE antwoorden geven. Dit is echt tijdrovender dan bij andere examenvakken!
  5. Het inlevermoment moet in de toekomst tenminste 2 weekenden NA het afnemen van het examen, anders kom ik er niet doorheen. Ik heb nl ook nog gewoon lessen aan niet-examenklassen
  6. De errata leggen nog een extra druk op het corrigeren van de examens.
  7. Het is welhaast onmenselijk te vragen dat een docent 180 werken binnen een maand nakijkt en bespreekt met collegae, en daarbij ook nog les geeft aan een aanzienlijk aantal klassen. Dit probleem is bij mijn schoolleiding bekend, maar het CvTE/ CITO moet hier wel wat aan doen!
  8. Mede om deze reden raad ik mensen af  voor de klas te gaan, als ze komen snuffelen aan het vak van scheikundedocent.  

Ik vind echt dat de NVON eens goed onder de aandacht moet brengen bij de planners van de examens. Met als richtlijn:

VWO examen afnemen op de eerste examendag. Het HAVO (meestal wat makkelijker nakijken, was dit jaar prima!) ca 10 dagen later. (of omgekeerd)
En altijd twee weekenden beschikbaar voor de uiterste inleverdatum. 

Het scheikunde examen is absoluut onvergelijkbaar met andere vakken en verdient meer tijd om na te kijken dan nu het geval is.

Bedenk ook dat docenten van 67 binnenkort een aantal examens zullen moeten kunnen nakijken. Je kunt niet verwachten dat ze dit in dezelfde tijd doen als een 35 jarige!

Antwoord:

Er zijn nog geen reacties