Vraag 09

Vraag 09

Door: Ad Mooldijk | Datum: Vrijdag 14 april 2023, 16:56 uur

Plaats hier uw vragen, opmerkingen of overdenkingen.

Antwoord:

Door: Martijn van Aken | Datum: Maandag 15 mei 2023, 19:14 uur (Bewerkt op: 15-05-2023 19:19)

Wat als een leerling direct de formule v = wortel (2GM/r) opschrijft en daarmee uitrekent?
Je krijgt het goede antwoord, dus 3.1 (3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend). Deelscores hoef je dan niet te bekijken.

Door: Bart van de Laar | Datum: Maandag 15 mei 2023, 20:46 uur

Volgens het correctievoorschrift is het antwoord 6,173*10^5, volgens Binas 6,175*10^5 en als je het uitrekent met gebruik van de onafgeronde waardes in Binas kom je uit op 6,174*10^5. Slordig. Ik kan het laatste antwoord echt niet fout rekenen. 

Door: Ruben Koster | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 09:14 uur

@Martijn van Aken Je mag alleen gebruik maken van formules uit een informatieboek, dus niet zomaar ineens met die formule op de proppen komen. Dus je mist dan wel minstens één punt.

Door: Ruben Koster | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 09:47 uur

@Bart van de Laar Inderdaad,volgens mij is 6,174 beter dan 6,173. De fout zit 'm in het gebruik van 4 significante cijfers bij de massa van de zon, terwijl leerlingen altijd één extra significant cijfer moeten gebruiken dan het aantal waarin de uitkomst moet. Dus volgens mij is het antwoord 6,173 juist fout...

Door: Peter van Abswoude | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 13:35 uur (Bewerkt op: 16-05-2023 13:36)

@ Ruben Koster Volgens de syllabus hoeft er niet in één significant cijfer meer te worden opgezocht (zie pagina 41, tweede streepje bij "overige aandachtspunten"). Volgens mij zijn 6,173 en 6,174 dus allebei even goed (al ben ik met je eens dat in het voorbeeld van een correct antwoord beter op 6,174 uitgekomen had kunnen worden).

@ Ruben Koster Ik ken geen regel dat er alleen formules uit het informatieboek mogen worden gebruikt; volgens mij is het "kennen" van de formule voor ontsnappingssnelheid dus goed.

Door: Ruben Koster | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 14:34 uur

@Peter van Abswoude Beide regels hanteren wij wel op school, met name die over het afleiden van formules, maar dat is dan blijkbaar strenger dan volgens de syllabus. Al vind ik het wel een logische regel.

Door: Hermans | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 16:01 uur (Bewerkt op: 16-05-2023 16:02)

1. Wat doen jullie met leerlingen die beginnen met de foute formule: v = wortel(G*M/r) en vervolgens wel goed doorrekenen.

    Levert dit 1 of 2 punten op?

2. Een aantal leerlingen begint met Ek = Eg waarna ze het minteken wegmoffelen en vervolgens wel op het juiste antwoord uitkomen.

    Eerste punt niet toekennen zou ik denken.

 

Door: Lodewijk Koopman | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 19:58 uur

@Hermans: punt 2 kom ik ook veel tegen. Het zou mooi zijn als voor deze situatie een opmerking in het cv was opgenomen. Als ik strikt het cv volg, dan geen 1e punt, wel 2e en 3e punt mogelijk, maar geen 4e punt. Wat ook gebeurt is dat Eg zonder minteken wordt opgeschreven. Dan strikt genomen ook geen 1e punt, geen 2e punt, de rest kan nog wel. Is wel erg streng.

Door: Ruben Koster | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 21:12 uur

@Hermans: Voor het 1e punt geldt volgens mij dat je owel de punten 1 en 2 mist. Vaak komen ze aan die formule door Fmpz gelijk te stellen aan Fg. Er wordt dus niets met energie gedaan. Als je wel de massa en straal van de zon goed opzoekt en hiermee de berekening completeert, zou ik het 4e punt wel geven. Er wordt een snelheid uitgerekend en de vraag wordt niet extra simpel gemaakt, dus naast de gemiste eerste 2 punten mis je niet ook nog eens het 4e punt.

Wat betreft het 2e punt, dat is inderdaad een veel gemaakte fout, waarbij leerlingen de gave hebben om een minteken onopvallend te laten verdwijnen. Ik geef ze daar het 1e punt niet, maar het 2e punt kunnen ze daar over het algemeen wel krijgen. Zelfs als ze het minteken meteen wegmoffelen zou je kunnen zeggen dat het er wel staat als het aan de andere kant van het =-teken staat. 

Door: Erik van Beek | Datum: Dinsdag 16 mei 2023, 21:56 uur

Vaak wordt gesteld dat Eg = Ek en moffelen ze het minteken tussendoor stiekem weg. Dat lijkt mij 1e en 4e scorepunt te kosten als er wel ergens Eg = -GmM/r staat. Is dit te streng?