Lid worden

Biologie examen

2014 0527 verslag havo bi toegevoegd 2014 0522 verslag vmbo_tl bi toegevoegd 2014 0522 verslag vwo bi toegevoegd Deze pagina geeft u de informatie...

Natuurkunde examen

2014 0602 verslag havo van Amsterdam en Nijmegen toegevoegd 2014 0529 verslag van vwo-Amsterdam toegevoegd 2014 0527 verslag vmbo tl toegevoegd 2014...

vernieuwde inhoud

Wat doet de toa-sectie? 

De NVON brengt verschillende nieuwbrieven uit.  Met de nieuwe site zijn we ook over gegaan op een nieuw nieuwsbriefsysteem.

Welkom op de ledenpas-pagina van de NVON

Dagelijks bestuur

Als u lid bent van de NVON, dan geldt dat:

Scheikunde examen

2014 0522 examenbespreking sk havo toegevoegd 2014 0520 examenbespreking nask2 vmbo toegevoegd 2014 0517 examenbespreking scheikunde havor/vwo is nu...

ANW examen

De laatste informatie over het vak ANW op de nvonsite staat hier   Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie. Op http://www....

Certificaat uitzonderlijke prestatie

Certificaat voor leerlingen met een uitzonderlijke prestatie

Na het grote succes van vorig jaar, wil de NVON ook dit schooljaar de leerlingen die bijzondere prestaties hebben geleverd in de vakken biologie, scheikunde en natuurkunde via een certificaat een blijk van waardering geven. De betreffende vaksecties bepalen zelf welke leerling voor het certificaat in aanmerking komt. Dit hoeft niet per se de leerling te zijn die de hoogste score voor een vak behaalt. Ook andere criteria kunnen een rol spelen. 
Als uw vaksectie de certificaten op prijs stelt, kunt u ons een mailtje sturen waarin u het aantal gewenste certificaten vermeldt en de adresgegevens van de school. 
Tijdens de diploma-uitreiking kan men het certificaat uitreiken. De NVON waardeert de inzet van docenten en leerlingen bij de bètavakken en hoopt zo haar steentje bij te dragen aan de waardering voor deze vakken in breder verband. Wij zien uw mailtje graag tegemoet op

Mededeling: Nascholingscertificaten examenbesprekingen

Momenteel worden alle intekenlijsten van de deelnemers aan de examenbesprekingen verzameld.

Indien u zich heeft opgegeven voor een nascholingscertificaat, kunt u deze vóór de zomervakantie tegemoet zien. (De certificaten worden verzonden naar het huisadres.)

Bij Registerleraar.nl kunt u de examenbesprekingen zelf aanmelden. (2 uur per bespreking; alle vakken en niveaus zijn goedgekeurd. Door Registerleraar.nl is besloten deze besprekingen geen apart nummer of codering te geven.) Aanmelden kan via deze link

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u mailen naar

Nieuwe BANAS

Advertentie

UPDATE WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Werkt u met gevaarlijke stoffen?  Wist u al dat de regelgeving veranderd is, er nieuwe symbolen zijn (CLP) en er nieuwe veiligheidsinformatiebladen zijn? VAPRO biedt een workshop GHS/CLP aan met een speciale korting voor leden van NVON (korting € 20,00), zodat u binnen een dagdeel weer helemaal up-to-date bent met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen. Voor meer informatie en inschrijving, klikt u op de volgende link
http://www.vapro-trainingen.nl

Nieuws

Het volgende TOA-congres is 6 november 2014.

Uw pensioen is belangrijk en qij vinden het belangrijk dat u weet welke keuzes u kunt maken met ABP KeuzePensioen.

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht verwelkomt graag enthousiaste docenten.

Op 27 september organiseert de Vlaamse KVCV de dag van het chmeionderwijs. Deze studiedag is bijzonder gesch

SLO gaat de komende jaren voorbeelduitwerkingen ontwikkelen voor essentiële onderdelen van de kennisbasis die nu voor 't eerst expliciet zijn beschreven: de karakteristieke denkwijzen en werkwijzen. Wie denkt er met ons mee?

Laatste lesmateriaal

Omschrijving:

Facebook krijgt veel kritiek te verduren vanwege een experiment dat emoties van zijn gebruikers eerst manipuleerde en vervolgens peilde.

Hier de wetenschappelijke Facebook publikatie.

Mededelingen

Vrijdagavondborrel Jong NVON

Jong NVON organiseert op 3 en 4 oktober een conferentie in Utrecht. Het volledige programma kun je terug vinden op de jong NVON pagina. Hierbij willen we ook speciaal aandacht vestigen op de vrijdagavond. Naast twee inspirerende workshops willen we de avond gezellig en nuttig inrichten. Daarom hebben we een borrel met een leuke extra. Bekijk de vrijdagavond flyer en schrijf je in!