Lid worden

Conferentie

Ontwerp- en ontdekconferentie 2014 - 'Ondernemend Onderwijs'

Voor nadere informatie en aanmelden  Lees verder 

Biologie examen

De examens biologie voor VMBO Theoretische Leerweg en Gemengde Leerweg en mavo-d vanaf 1999. Tenzij anders vermeld, zijn de bestanden  in pdf-formaat...

Natuurkunde examen

Op deze pagina vindt u de bestanden voor de diverse examens van het havo(oud na, na1, na12, compex, na nieuw en na-pilot). rood is een bestand in pdf...

vernieuwde inhoud

Als u lid bent van de NVON, dan geldt dat:

Samenstelling

Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, toa en vmbo. 

Dagelijks bestuur

De NVON kent secties per vakgebied. Momenteel zijn de volgende secties aanwezig:

Wat doet de toa-sectie? 

Scheikunde examen

Examen nask2 VMBO GL en TL staan hier vermeld. Ook de oude examens mavo- c en d vindt u hier terug in pdf. Ook de rode letters zijn pdfbestanden...

ANW examen

De laatste informatie over het vak ANW op de nvonsite staat hier   Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie. Op http://www....

Aanbieding Ex-Vedotechleden

Welkom ex-Vedotech-leden!

Met ingang van het schooljaar 2014-2015 gaat Vedotech verder als sectie Techniek binnen de NVON.
In juni hebben alle NVON-leden die tevens NVOX ontvangen, kennis kunnen maken met het blad Terugkoppeling van Vedotech. Vanaf nu zal Terugkoppeling 4 x per jaar verschijnen als bijlage bij NVOX. De Vedotechleden hebben in juni ook kennis kunnen maken met NVOX. 
Wij hopen van harte de Vedotechleden binnenkort als NVON-lid te mogen verwelkomen. 
Als welkomstactie bieden wij ex-Vedotechleden een gratis NVON-lidmaatschap aan tot 1 januari 2015. Per 2015 wordt het gratis lidmaatschap omgezet in een betaald lidmaatschap, waarbij voor het eerste jaar een korting wordt gegeven van 50%.

Aanmelden kan via de site

Mededeling: Nascholingscertificaten examenbesprekingen

Deelnemers aan de examenbesprekingen die daarvoor een nascholingscertificaat hebben ontvangen, kunnen zich bij Registerleraar.nl zelf aanmelden. (2 uur per bespreking; alle vakken en niveaus zijn goedgekeurd. Door Registerleraar.nl is besloten deze besprekingen geen apart nummer of codering te geven.) Aanmelden kan via deze link

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u mailen naar secretariaat@nvon.nl

Nieuwe BANAS

Advertentie

UPDATE WERKEN MET GEVAARLIJKE STOFFEN

Werkt u met gevaarlijke stoffen?  Wist u al dat de regelgeving veranderd is, er nieuwe symbolen zijn (CLP) en er nieuwe veiligheidsinformatiebladen zijn? VAPRO biedt een workshop GHS/CLP aan met een speciale korting voor leden van NVON (korting € 20,00), zodat u binnen een dagdeel weer helemaal up-to-date bent met betrekking tot de omgang met gevaarlijke stoffen. Voor meer informatie en inschrijving, klikt u op de volgende link
http://www.vapro-trainingen.nl

Nieuws

Het volgende TOA-congres is 6 november 2014.

Uw pensioen is belangrijk en qij vinden het belangrijk dat u weet welke keuzes u kunt maken met ABP KeuzePensioen.

Het Natuurhistorisch Museum Maastricht verwelkomt graag enthousiaste docenten.

6 nov. 2014

 

 

Laatste lesmateriaal

Omschrijving:

Beta kennis en vaardigheden zijn nodig om alfa's de betekenis van de natuurwetenschappen uit te leggen.

Daarnaast moet je natuurlijk de 'alfa-taal' kunnen spreken!

Mededelingen

Erratum

In de  nieuwsbrief die op vrijdag 29 aogustus is verspreid staat een stukje over ons nieuwe kwartaalblad Terugkoppeling. In dit artikel staat abusievelijk het SLO vermeld als mede uitgever van de voorloper van Terugkoppeling, het blad Impuls.
 
De juiste tekst had moeten zijn:
"Impuls richtte zich met name op docenten in de onderbouw en het VMBO. Toen APS , onze partner bij deze uitgave, hun medewerking beëindigde is de uitgifte van Impuls noodgedwongen ook gestopt. "
 
Excuses voor eventueel ongemak,
H. Mulder - redactie nieuwsbrief