Vooraankondiging: O&O conferentie 2015, thema “Revolutie”

Op woensdag 25 november organiseert de NVON weer een nieuwe conferentie voor docenten techniek, natuurkunde, biologie en scheikunde in het tweedegraads gebied. Deze reizende conferentie strijkt dit jaar neer in “de Rijtuigenloods” in Amersfoort. Op deze prachtige locatie ontvangen we weer tussen de 300 en 400 docenten die nieuwsgierig zijn naar wat de vierde industriële revolutie kan betekenen voor ons onderwijs. En wat dat betekent voor ons onderwijs in de toekomst.
Het programma bestaat ook dit jaar weer uit een groot aantal good practices van docenten die met ontwikkeling en ontdekking bezig zijn in hun lespraktijk. Er staan workshop, lezingen en andere verassende elementen op het programma. Zie ook de agenda.

Voor deelname aan de conferentie is een verlofaanvraagkaart aan te vragen bij:

NVON-leden kunnen zich hier direct inschrijven. Wees er vroeg bij! 

  

Lid worden

Biologie examen

Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie.   http://www.citogroep.nl/  geeft ook veel informatie over examens en dergelijke...

Natuurkunde examen

Op deze pagina vindt u de examenprogramma's en syllabi voor natuurkunde voor vmbo, havo en vwo.  De syllabi havo 2015 en vwo 2016 zijn sinds mei 2014...

vernieuwde inhoud

Bestuurssamenstelling  Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, toa, techniek... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het ... meer
Op 7 oktober, is in Den Bosch, feestelijk bekend gemaakt dat Techniekdocent Rachel Baan “Leraar van het Jaar 2015” is geworden. Rachel werkt aan het Insula college in Dordrecht en is tevens... meer
NATUUR LEVEN TECHNOLOGIE - EXACTE VOORBEREIDING OP DE WERELD VAN MORGEN -  ..... ....   Tijdens een NLT-module wordt een serieuze... meer
Als u lid bent van de NVON, dan geldt dat: . u kunt meedenken en meebeslissen hoe de NVON de vakinhoudelijke belangen van de      natuurwetenschappelijke vakken behartigt; . u... meer

Scheikunde examen

De syllabi van vwo_2016 en havo_2015 zijn in mei 2014 aangepast. In blauw zijn de wijzigingen aangegeven. op http://www.eindexamen.nl staat in het...

ANW examen

De laatste informatie over het vak ANW op de nvonsite staat hier   Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie. Op http://www....

Lancering veiligpracticum.nl

Tijdens de ALV is de site veiligpracticum.nl gelanceerd. Het afgelopen jaar is aan deze site door diverse NVON secties, zoals de toa-sectie, samen met het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION) hard gewerkt. De site komt i.p.v. het door de NVON uitgegeven ARBO-boek en wordt steeds geactualiseerd.

Jubileumboek 40 jaar NVON

Op het NVON-congres op 22 april werd het Jubileumboek 40 jaar NVON gepresenteerd. In dit boek is een keuze verzameld van artikelen uit veertig jaar NVON-tijdschriften. Het loopt van Faraday en het Velebi blad, via het NVON mededelingenblad en het NVON maandblad naar NVOX.
Bij de samenstelling is gezocht naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen alle vakken en alle interessegebieden.

Prijs voor leden: kosten € 5,00 (alleen handlingskosten). Voor niet-leden: € 35,00 excl. verzendkosten. Te bestellen via de webshop

NVON-leden kunnen het boek ook digitaal inzien (men moet ingelogd zijn), klik hier

Nieuwe BANAS

Nieuws

Wat zelfs optimisten niet voor mogelijk hielden, is wel gelukt! De Bildungkalender 2016 gaat verschijnen.

Bij een aantal leden staat per abuis vermeld dat men van 01-01-2015 t/m 01-12-2015 lid geweest is. 

 

Op vrijdag 8 april 2016 zal het jaarlijkse NNV-symposium FYSICA 2016 worden gehouden op de Radboud Universiteit in Ni

In de laatste bijdruk van de Binas NaSk1/2 2e ed vmbo-kgt (ISBN 978.9001.80069.7) is een storende fout opgetreden: in

Laatste lesmateriaal

Omschrijving:

Het filmpje laat mooi de werking van de onmogelijke driebalk zien.
Verder nog:

  • 66 Bouwhandleiding.
  • 66 Bouwtekening A en B.
  • 66 Bouwtekening A en C.
  • 66 Bouwtekening B en C.

Mededelingen

Leraar van het jaar 2015

Vandaag, 7 oktober, is in Den Bosch, feestelijk bekend gemaakt dat Techniekdocent Rachel Baan 'Leraar van het Jaar 2015' is geworden. 

Rachel werkt aan het Insula college in Dordrecht en is tevens bestuurslid van de NVON sectie Techniek & Technologie.

Binnen de sector VO zijn er dit jaar maar liefst drie techniekdocenten doorgedrongen tot de Top 10 van de ‘leraar van het jaar’ verkiezing. De Onderwijs Coöperatie neemt elk jaar het initiatief om een gedegen selectie te maken uit de aangemelde docenten. Docenten die erg actief en betrokken zijn bij hun vak, de leerlingen, het onderwijs en alles wat daar mee samenhangt. Henk Petter, Rachel Baan en Gert Hulzebosch zijn drie docenten die zich, elk op hun eigen wijze, onderscheiden. Gert en Rachel zijn bovendien bestuursleden van de NVON sectie Techniek & Technologie. Deze sectie behartigt de belangen van techniekdocenten in Nederland. Het is een platform van, voor en door docenten waarin schrijversgroepen actuele onderwerpen uitdiepen, waar we informatie over subsidies, websites en nog veel meer met elkaar delen.

Rachel Baan krijgt hiermee erkenning voor haar vakmanschap en mag nu voor een jaar vertegenwoordiger zijn voor het voortgezet onderwijs. Dit is tegelijk een mooi podium om als ambassadeur het belang van techniek in ons onderwijs onder de aandacht te brengen.

De NVON sectie Techniek & Technologie feliciteert haar van harte!