Meepraten “onsonderwijs2032”

De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Het ministerie van OC&W heeft een landelijk Platform Onderwijs2032 opgericht . Het doel hiervan is na te denken over hoe leerlingen in onder andere het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden zijn op de toekomst.
Wij als NVON hebben dit onderwerp uitvoerig besproken en zijn van mening dat we onze leden moeten raadplegen en vragen naar hun visie en mening. Het gaat er in dit stadium (dialoogfase) vooral om een visie op relevante algemene (vakoverstijgende) doelen die van belang zijn voor kinderen voor de toekomst. In de ontwerpfase (medio 2016) gaat het om vakinhoudelijke wensen ten aanzien van specifieke vakinhoud.
De NVON wil graag meepraten en haar stem laten horen en hier hebben we jullie voor nodig!!

Deelname alleen voor NVON-leden. Mocht u nog geen lid zijn, maar wilt u wel graag meepraten, dan kunt u aangeven nu lid te willen worden.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Lid worden

Biologie examen

Bij de examenbestanden geeft de kleur rood aan dat het bestand pdf is, de kleur blauw dat het bestand in word is.Kijk op http://www.nvon.nl/forum...

Natuurkunde examen

Hier staan de bestanden voor de diverse examens van het vmbo Nask-1 voor Theoretische Leerweg / Gemengde Leerweg en mavo-d. Ook oude examens via de...

vernieuwde inhoud

Wil je alles weten over veiligheid? Kijk dan op http://veiligpracticum.nl Er wordt weer een CREA TOA- dag georganiseerd! De NVON sectie TOA organiseert in 2015 wederom haar jaarlijks congres,... meer
De natuurkundenieuwsbrief komt elke maand uit. De brief is een samenwerking tussen de NVON, Kennislink, Natuurkunde.nl en de community natuurkunde van de Digischool.   Opgeven kunt u zich... meer
Geschiedenis De Nederlandse Vereniging voor het Onderwijs in de Natuurwetenschappen (NVON) is in 1975 ontstaan uit een fusie tussen Velines, de Vereniging van Leraren In Natuur- en Scheikunde, en... meer
Bestuurssamenstelling  Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, toa, techniek... meer
De NVON nieuwsbrief van de vereniging komt elke maand uit en bevat nieuws over de vereniging en algemene zaken het bèta-onderwijs betreffende.   Opgeven kunt u zich via het... meer

Scheikunde examen

De vragen, bijlags en informatiebladen vindt u hier, evenals de correctievoorschriften en de verslagen van de nvonvergaderingen over de...

ANW examen

De laatste informatie over het vak ANW op de nvonsite staat hier   Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie. Op http://www....

30 juni deadline inschrijving docentontwikkelteams (DOT) Nijmegen

In een DOT werkt u onder aansturing van een projectleider aan de oplossing van een vraagstuk of het ontwerpen van lesmateriaal. Het proces dat u doorloopt is hierbij minstens zo belangrijk als het eindproduct. Voor het schooljaar 2015/2016 biedt de Radboud Docenten Academie DOTS aan in de volgende vakgebieden/thema’s. DOT scheikunde: Groene chemie, DOT natuurkunde: Quantummechanica, DOT biologie: een kritische kijk op claims. Lees hier meer. 

 

Nascholingscertificaat examenbesprekingen 2015

Nascholingscertificaat examenbesprekingen 2015

Deelnemers aan de examenbesprekingen die een nascholingscertificaat willen ontvangen, kunnen zich via deze website aanmelden. Uw deelname wordt gecontroleerd aan de hand van de presentielijst die tijdens de bespreking is ingevuld.

De certificaten worden per post verzonden. Voor NVON-leden is het certificaat gratis, voor niet-leden bedragen de kosten € 10,-. (Indien u nu lid wordt van de NVON, ontvangt u het certificaat na afronding van de aanmelding eveneens gratis.)

Voor het aanvragen van het certificaat, klik hier 

Lancering veiligpracticum.nl

Tijdens de ALV is de site veiligpracticum.nl gelanceerd. Het afgelopen jaar is aan deze site door diverse NVON secties, zoals de toa-sectie, samen met het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION) hard gewerkt. De site komt i.p.v. het door de NVON uitgegeven ARBO-boek en wordt steeds geactualiseerd.

Reactie NVON omkering tweede correctie

Reactie NVON om omkering tweede correctie
Vlak voor de meivakantie stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer over de omkering van de tweede correctie. Hij neemt het advies van de VO-raad over.
Het besluit is gebaseerd op een pilot door 9 docenten van 3 verschillende vakken. 
Het bestuur van de NVON heeft hierop richting de vaste Kamercommissie OC&W gereageerd.
In de brief geeft ze aan dat ze tegen de omkering met ingang van 2016 is, omdat zij grote problemen verwacht bij de algehele invoering binnen dit korte tijdbestek en pleit voor een grotere en bredere pilot en meer (correctie)tijd.  

Correctie centraal examen scheikunde

Belangrijke informatie voor docenten scheikunde met eindexamenklassen HAVO/VWO:
Op de website van het CvTE staat een belangrijk artikel over vakspecifieke regels aangaande het examen. De regels veranderen met ingang van mei 2015. Het artikel verschijnt in de NVOX van april. Om het artikel te bekijken: klikhier 
 

Jubileumboek 40 jaar NVON

Op het NVON-congres op 22 april werd het Jubileumboek 40 jaar NVON gepresenteerd. In dit boek is een keuze verzameld van artikelen uit veertig jaar NVON-tijdschriften. Het loopt van Faraday en het Velebi blad, via het NVON mededelingenblad en het NVON maandblad naar NVOX.
Bij de samenstelling is gezocht naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen alle vakken en alle interessegebieden.

Prijs voor leden: kosten € 5,00 (alleen handlingskosten). Voor niet-leden: € 35,00 excl. verzendkosten. Te bestellen via de webshop

Nieuwe BANAS

Nieuws

De webshop van de NVON is uitgebreid met een flink aantal boeken!

De NVON sectie TOA organiseert in 2015 wederom haar jaarlijks congres, een jubileumcongres!

Van 17 tot 19 augustus is er een conferentie waar je een overzicht kunt krijgen van nieuwe inzichten en nieuwe aanpak

Laatste lesmateriaal

Omschrijving:

Het filmpje laat mooi de werking van de onmogelijke driebalk zien.
Verder nog:

  • 66 Bouwhandleiding.
  • 66 Bouwtekening A en B.
  • 66 Bouwtekening A en C.
  • 66 Bouwtekening B en C.

Mededelingen

Examenfora voor commentaar

U kunt uw commentaar op de examens en vragen naar collega's kwijt op het examenforum, zie http://www.nvon.nl/forum