Meepraten “onsonderwijs2032”

De samenleving en de arbeidsmarkt veranderen. Het ministerie van OC&W heeft een landelijk Platform Onderwijs2032 opgericht . Het doel hiervan is na te denken over hoe leerlingen in onder andere het voortgezet onderwijs zo goed mogelijk voor te bereiden zijn op de toekomst.
Wij als NVON hebben dit onderwerp uitvoerig besproken en zijn van mening dat we onze leden moeten raadplegen en vragen naar hun visie en mening. Het gaat er in dit stadium (dialoogfase) vooral om een visie op relevante algemene (vakoverstijgende) doelen die van belang zijn voor kinderen voor de toekomst. In de ontwerpfase (medio 2016) gaat het om vakinhoudelijke wensen ten aanzien van specifieke vakinhoud.
De NVON wil graag meepraten en haar stem laten horen en hier hebben we jullie voor nodig!!

Deelname alleen voor NVON-leden. Mocht u nog geen lid zijn, maar wilt u wel graag meepraten, dan kunt u aangeven nu lid te willen worden.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier

Lid worden

Biologie examen

Deze pagina geeft u de informatie over de roosters van de examenbesprekingen van de examens  De verslagen van deze besprekingen worden aan deze...

Natuurkunde examen

Deze pagina geeft u de informatie over de roosters van de examenbesprekingen van de examens  De verslagen van deze besprekingen worden aan deze...

vernieuwde inhoud

Samenstelling bestuur: De sectie Techniek & Technologie bestaat momenteel uit 11 personen. De namen en de functies zijn te zien in de bijlage. Het bestuur wil een bestuur... meer
Wil je alles weten over veiligheid? Kijk dan op http://veiligpracticum.nl Er wordt weer een CREA TOA- dag georganiseerd! De NVON sectie TOA organiseert in 2015 wederom haar jaarlijks congres,... meer
De NVON brengt verschillende nieuwbrieven uit.  Met de nieuwe site zijn we ook over gegaan op een nieuw nieuwsbriefsysteem. Bestaande deelnemers hebben daarom een email gekregen met het verzoek... meer
Bestuurssamenstelling  Het bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur, aangevuld met de voorzitters van de sectiebesturen van natuurkunde, scheikunde, biologie, NLT, toa, techniek... meer
Als u lid bent van de NVON, dan geldt dat: . u kunt meedenken en meebeslissen hoe de NVON de vakinhoudelijke belangen van de      natuurwetenschappelijke vakken behartigt; . u... meer

Scheikunde examen

Op deze pagina vindt u onderaan een overzicht van de data en plaatsen van de normbesprekingen voor vmbo, havo en vwo.  Verder zullen hier ook de...

ANW examen

De laatste informatie over het vak ANW op de nvonsite staat hier   Op http://www.eindexamen.nl vindt u altijd de laatste informatie. Op http://www....

Lancering veiligpracticum.nl

Tijdens de ALV is de site veiligpracticum.nl gelanceerd. Het afgelopen jaar is aan deze site door diverse NVON secties, zoals de toa-sectie, samen met het arbeidsmarkt en opleidingsfonds voortgezet onderwijs (VOION) hard gewerkt. De site komt i.p.v. het door de NVON uitgegeven ARBO-boek en wordt steeds geactualiseerd.

Reactie NVON omkering tweede correctie

Reactie NVON om omkering tweede correctie
Vlak voor de meivakantie stuurde staatssecretaris Dekker een brief naar de Tweede Kamer over de omkering van de tweede correctie. Hij neemt het advies van de VO-raad over.
Het besluit is gebaseerd op een pilot door 9 docenten van 3 verschillende vakken. 
Het bestuur van de NVON heeft hierop richting de vaste Kamercommissie OC&W gereageerd.
In de brief geeft ze aan dat ze tegen de omkering met ingang van 2016 is, omdat zij grote problemen verwacht bij de algehele invoering binnen dit korte tijdbestek en pleit voor een grotere en bredere pilot en meer (correctie)tijd.  

Correctie centraal examen scheikunde

Belangrijke informatie voor docenten scheikunde met eindexamenklassen HAVO/VWO:
Op de website van het CvTE staat een belangrijk artikel over vakspecifieke regels aangaande het examen. De regels veranderen met ingang van mei 2015. Het artikel verschijnt in de NVOX van april. Om het artikel te bekijken: klikhier 
 

Jubileumboek 40 jaar NVON

Op het NVON-congres op 22 april werd het Jubileumboek 40 jaar NVON gepresenteerd. In dit boek is een keuze verzameld van artikelen uit veertig jaar NVON-tijdschriften. Het loopt van Faraday en het Velebi blad, via het NVON mededelingenblad en het NVON maandblad naar NVOX.
Bij de samenstelling is gezocht naar een zo evenwichtig mogelijke verdeling tussen alle vakken en alle interessegebieden.

Prijs voor leden: kosten € 5,00 (alleen handlingskosten). Voor niet-leden: € 35,00, excl. verzendkosten. Te bestellen via de webshop

Nieuwe BANAS

Nieuws

De webshop van de NVON is uitgebreid met een flink aantal boeken!

Meepraten “onsonderwijs2032” – 15 juni (Utrecht)
 
Geacht NVON-lid,

De scheikunde heeft onze manier van leven in de afgelopen eeuw veranderd door de vooruitgang in het synthetiseren van

De NVON sectie TOA organiseert in 2015 wederom haar jaarlijks congres, een jubileumcongres!

Van 17 tot 19 augustus is er een conferentie waar je een overzicht kunt krijgen van nieuwe inzichten en nieuwe aanpak

Laatste lesmateriaal

Omschrijving:

Voorbeeld van een pagina met filmpje

Mededelingen

TOA congres: 26 november 2015

De NVON sectie TOA organiseert in 2015 wederom haar jaarlijks congres, een jubileumcongres! Vanwege het jubileum willen wij dit op een speciale manier doen! Onder de huidige TOA’s is heel veel kennis aanwezig. Deze kennis willen wij door TOA’s laten delen met alle TOA’s in het land.
                Datum: 26 november.vooraankondiging toacongres 2015
                Plaats: Saxion te
                Deventer

 

               

                
Een belangrijk deel van het programma willen wij laten verzorgen door creatieve TOA’s vanuit het hele land.

Lees meer!