juni 1998


Examinering in de tweede fase

Jetty Pohlmann-Nepveu


Een springende of zwevende aluminium ring

A. Schaper


Is een koe biotechnologie ?

Jan Frings


Technisch ontwerpen in de tweede fase

Cor Beurs, Huub Huijs, Magda Man in t'Veld en Paquita Perez Salgado


 Verder in dit nummer:

-Een visie op het vak scheikunde - Jan Willem Storm van Leeuwen - Chemie zal in de toekomst een sleutelrol spelen in het bereiken van een duurzame samenleving. Het vak Scheikunde kan aan de vorming van mensen met een gord ontwikkeld analytisch vermogen een belangrijke bijdrage leveren.

-Kraker -6 - Theo van Welie

-Hoe kijken VWO-6 leerlingen tegen een universitaire natuurkundestudie aan? - Fred Wolters - Om te weten te komen waarom leerlingen al dan niet voor een studie natuurkunde kiezen is aan een aantal leerlingen een vragenformulier voorgelegd. In deze aflevering treft u de resultaten van het eerste deel van het onderzoek.

-Het meten van diergedrag met de computer - Gerwin Breugem en Joop Wolters - Een onderzoek naar het gedrag van de woestijnrat uitgevoerd door 4 VWO-leerlingen van het Wartburg College te Rotterdam.

-De kleur van fenolftaleïen - P.J. de Rijke, W. van der Veer m.m.v. W. Pot - RIS-publicatie XXXIX

-Spiegel - Richard Thuis - Een rubriek -

-Wat neem je mee van ASE - Aart de Wever - Een bloemlezing van de indrukken die opgedaan werden tijdens de conferentie in Liverpool.

-De vierde editie van BINAS - G. Verkerk, J.B. Broens en J.J. Westra - In deze bijdrage wordt nader ingegaan op de wijzigingen in de nieuwste BINAS-editie ten opzichte van de vorige.

-Les in Lima (8)- Piet van Ipenburg

-Chemie in moleculen versus chemie in producten - Joke van Aalsvoort - Een terugblik op een oud vakconcept en een verkenning van een nieuw vakconcept

-Een knallende proef - Jan-Willen Sjollema en Gerrit Verkerk - Met behulp van een model van een verbrandingsmotor wordt de arbeid bepaald die door de zuiger wordt verricht

-Chemie en Poëzie

-Kennismakingsles ANW - Lieke Heimel - Een voorbeeld van de introductie van dit nieuwe vak op de OSG Schoonoord te Zeist.

-Vuurwerk en Vuurverschijnselen - P.J. de Rijke, W. van der Veer m.m.v. L.B. Harbers - RIS-publicatie XL

-Nicole-Reine Etable de la Brière Lepaute (1723-1788) - Marianne Offereins - Een vrouwenminiatuur

Tot slot: Opinie- Vereniging- Het Kabinet- Verslagen- Wetenschap- Recensies- Media- Mededelingen..


Examinering in de tweede fase

Het examendossier gaat het schoolonderzoek vervangen en begint al in de vierde klas. Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie? Aan welke eisen moet het nieuwe programma van toetsing en afsluiting voldoen? Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwe regelingen en enkele gevolgen daarvan voor de aanpak van het schoolexamen. Het is deels gebaseerd op de formele regelgeving, maar ook op de ervaringen die inmiddels zijn opgedaan met netwerken van scholen rond het examendossier en het profielwerkstuk die door het Cito worden begeleid.

Een springende of zwevende aluminium ring

Een aluminium ring, als secundaire spoel van een transformator, gelegd op de primaire spoel om de weekijzeren kern, wordt gelanceerd als in één keer een voldoende grote spanning wordt ingeschakeld. Een verrassend en dankbaar proefje, dat voor de meeste leerlingen afdoende verklaard wordt met een verwijzing naar de wet van Lenz.

Is een koe biotechnologie?

Per slot van rekening is ze te beschouwen als een systeem dat gras omzet in melk en vlees (en nog zo wat). En een container met micro-organismen waar aan de ene kant iets in gaat en waar aan de andere kant iets anders uitkomt dat noemen we al gauw   biotechnologie. Op zo'n manier wordt penicilline gemaakt, alcohol, insuline en nog veel meer. Dat gebeurt in fermentoren en dat is onmiskenbaar biotechnologie; een van de niet-DNA voorbeelden van biotechnologie zelfs. Toch vinden we een koe geen biotechnologie en het maken van penicilline wel. Met enige scherpslijperij zou je de pens van een koe, die immers vol zit met bacteriën, als een fermentor kunnen beschouwen. Maar dat vinden we allemaal een beetje gezocht. Technologie, dat is toch iets met menselijk handelen.

Technisch ontwerpen in de tweede fase

Technisch ontwerpen in een nieuw onderdeel in de examenprogramma's voor havo/vwo.
Bij Biologie, Natuurkunde en Scheikunde is dit onderdeel terug te vinden in het subdomein 'ontwerpvaardigheden' van de vaardighedenlijst (Domein A). In het kader van het profielwerkstuk mogen leerlingen kiezen uit een ontwerpopdracht of een onderzoeksopdracht.


Pagina laatst bijgewerkt door Bert Heiner op 01 September, 1999