<title>NVON</title>

Redactie Binas

Voor de 8e edtidite van de Binas zijn er nog vacatures voor: 

 • een bioloog
 • een natuurkundige 

 

Kandidaten, die aan onderstaande profielschets voldoen, worden verzocht hun CV met een motivatie uiterlijk 15 november a.s. te sturen naar Robert Bouwens, de voorzitter van de commissie via roberrie@hetnet.nl

Afhankelijk van het aantal kandidaten worden per Teams of fysiek gesprekken gehouden. De sollicitatiecommissie legt de gekozen kandidaten voor aan de redactiecommissie als geheel. De redactiecommissie doet vervolgens een voordracht van de gekozen kandidaten aan het bestuur van de NVON, bij wie de uiteindelijke benoeming ligt.

Honorering van het werk gebeurt op royalty-basis volgens een verdeelsleutel, die in de nieuw samengestelde redactiecommissie wordt overeengekomen.

Het nieuw aan te stellen redactielid van Binas, 8e druk:

 1. is een ervaren vakdocent die zijn vak bijhoudt en lesgeeft in de bovenbouw van havo en vwo; 
 2. heeft affiniteit (ervaring) met tabellenwerk, illustraties, redactie- en correctiewerk in een digitale omgeving;
 3. heeft een positief-kritische houding ten aanzien van Binas en kan vanuit die houding nieuwe ideeën aandragen;
 4. is accuraat en punctueel;
 5. heeft een brede blik op of belangstelling voor het eigen vakgebied en bij voorkeur ook andere sciencevakken;
 6. kan in een beperkte periode voldoende tijd vrij maken voor redactiewerk; 
 7. is coöperatief; 
 8. is lid van de NVON, maar niet van het dagelijks bestuur van de NVON; 
 9. laat zich regelmatig zien op bijscholingen zoals de NVON/NIBI/WND/Woudschoten conferentie of aanverwante andere of is bereid daartoe; 
 10. is géén CvTE-lid of CITO-medewerker; 
 11. heeft de AOW-gerechtigde leeftijd niet bereikt en is bereid aan (minimaal) twee edities van Binas mee te werken.