<title>NVON</title>

Cursus OL

Cursus: Onderzoekend leren in het VMBO

 

Tijdens deze cursus maakt u kennis met het doen van onderzoek in het VMBO. Aan het eind van de cursus heeft u een blauwdruk voor een onderzoek dat past binnen uw eigen curriculum, dat u direct in de eigen lessituatie kan toepassen en kunt gebruiken als leidraad om andere onderzoeken te ontwikkelen. Door de kruisbestuiving van de deelnemers zult u met meer ideeën naar uw werkplek terug keren dan alleen uw eigen idee.
 

Inhoud
Er zijn vier bijeenkomsten van drie uur en daarnaast wordt aan opdrachten gewerkt.
Tijdens de eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht mee. De uitwerking van deze opdracht is de beginsituatie voor de tweede bijeenkomst. Aan het eind van elke volgende bijeenkomst wordt de opdracht aangevuld met een nieuwe. Uiteindelijk hebben de deelnemers aan het eind van de derde bijeenkomst een door henzelf ontwikkeld product waar ze in de werksituatie mee aan de slag kunnen. De vierde bijeenkomst besteedt aandacht aan de resultaten van de leerlingen van de deelnemers.

De volgende onderwerpen komen aan bod tijdens deze cursus:

 • Wat is onderzoeken?
 • Waarom onderzoek in het VMBO?
 • Hoe kun je onderzoek binnen het vmbo uitvoeren?
 • Oriëntatie op het onderzoek
 • Formuleren van een onderzoeksvraag, vooral hoe krijgen we deze uit de leerling
 • Vaststellen van de onderzoeksmethode, hoe gaan we het onderzoek aanpakken
 • Plan van aanpak: wat moet erin?
 • Verwerken en weergeven van de resultaten in een verslag en/of grafisch
 • Trekken van conclusies
 • Het voeren van een discussie of het onderzoek goed is uitgevoerd.
 • Begeleiden van leerlingen tijdens hun werk als onderzoeker: wees beschikbaar voor hun problemen.
 • Feedback gedurende het proces
 • Observatie tijdens het werken van de leerlingen en dit vastleggen in observatie format.
 • Logboekje, wordt bijgehouden door de leerlingen en geeft ons inzicht in wat er gebeurd is.
 • Beoordelingsmatrix, hiermee kun je per onderdeel het resultaat beoordelen.


Doelstelling
De doelstelling van de cursus is het aanreiken van kennis en vaardigheden aan de docenten en TOA’s die met onderzoekend leren in het VMBO aan de slag willen gaan.


Doelgroep
Docenten of TOA's in het VMBO, in de betavakken en techniek en technologie.


Niveau / vooropleiding
De cursus is op HBO-niveau. Er wordt vanuit gegaan dat deelnemers een bachelor, tweede-graads lerarenopleiding of TOA-opleiding hebben afgerond of volgen.


Docenten
De cursus wordt georganiseerd door de sectie VMBO van de NVON, en gegeven door W. C. Snel (gepensioneerd docent natuurkunde) en B. Nagel (Simple Science).


Studiebelasting
De totale studiebelasting van deze cursus is 48 uur waarvan 12 contacturen verdeeld over vier bijeenkomsten.


Studiemateriaal
Het benodigde studiemateriaal wordt digitaal aangeleverd aan de deelnemers.


Datum, tijd, locatie

 • De cursus betreft vier avonden: 28/09/2022, 12/10/2022, 09/11/2022 en 30/11/2022
 • Aanvangstijd 17.00 uur tot 20.30 uur, inclusief maaltijd.
 • De Amershof, Snouckaertlaan 11, Amersfoort


Kosten

 • NVON-leden €215,-
 • niet-leden €300,-

Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor de cursus. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.


Inschrijving
Inchrijven kan via deze link

 

CRKBO Geregistreerd

De NVON is een CRKBO Geregistreerde Instelling

CRKBO