<title>NVON</title>

Klankbordgroep onderwijsontwikkeling

In de komende jaren, vanaf voorjaar 2022, gaan vakvernieuwingscommissies aan het werk om de examenprogramma’s voor de bovenbouw van vmbo, havo en vwo te herzien. Vakverenigingen, waaronder NVON, krijgen een grotere rol bij het vernieuwingstraject. De bedoeling hiervan is dat de betrokkenheid van leraren en scholen vergroot wordt.

Meer informatie over het vernieuwstraject vind je hier.

Leden voor de klankbordgroep gezocht

Je kunt je ook aanmelden voor de NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling. Daarvoor hoef je niet te solliciteren. Het is het wel plezierig als je via een bericht aan Jan Jaap Wietsma, voorzitter@nvon.nl laat weten dat je daar graag aan deelneemt. Vermeld in het bericht: aanmelden NVON klankbordgroep onderwijsontwikkeling, welk(e) schoolvak(ken) je geeft en aan welk(e) niveau(s). Dan zorgen we dat je op de hoogte blijft en uitgenodigd wordt voor toekomstige bijeenkomsten.