<title>NVON</title>

NVON Congres

NVON-congres 'Leerkracht van nature'
14 maart 2020 (voorafgegaan door de jaarlijkse ALV)

Inhoud
De natuur stelt de mens al eeuwenlang vele vormen van techniek beschikbaar waar alle leerkrachten van nature chemie bij voelen. Die leerkrachten wensen dat iedereen dat gevoel ook in de toekomst mag blijven koesteren. Het gaat hier over het brede begrip Duurzaamheid, wat zoveel inhoudt dat we er met alle mensen voor zorgen dat de aarde leefbaar blijft voor toekomstige generaties. Dat betekent dat we bewust omgaan met afval en energieverbruik, dat we ons klimaatbewust gedragen, dat we zorgvuldig omgaan met de biodiversiteit om ons heen. Kortom dat er een evenwicht bestaat tussen People, Planet en Prosperity, binnen de draagkracht van de aarde. 
Het programma bestaat uit lezingen, workshops en rondleidingen. Binnenkort is hier een link te vinden naar het programmaboekje.

Doelstelling
Het doel van dit congres is om meer inzicht te krijgen in enkele van de vele aspecten die het begrip Duurzaamheid inhoudt en met een valies vol ideeën huiswaarts te keren om die op school, in de klas vorm te geven. Waarbij we de leerlingen op vmbo, havo en vwo fascineren en uitdagen om duurzame innovatieve oplossingen te ontwikkelen voor de wereld van morgen. Tegelijkertijd wil dit congres ertoe bijdragen dat het begrip duurzaamheid kenbaar wordt in de eindtermen van het voortgezet onderwijs. Eindtermen die nu vaak als leidraad dienen voor de leerkracht van nature.

Doelgroep
Docenten natuurwetenschappen en techniek van vmbo, havo en vwo

Sprekers/workshopdocenten
Dit congres ter gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de NVON wordt georganiseerd door Huib van Drooge (scheikunde docent en oud-voorzitter NVON) en het Food Valley netwerk van Wageningen Universiteit samen met de lustrumcommissie. 
Keynote speakers zijn Arjen Wals en (onder voorbehoud) Louise Vet.
Workshopdocenten en rondleiders zijn hoogleraren en medewerkers van Wageningen Universiteit en aan WUR gerelateerde bedrijven, docenten van diverse VO-scholen, medewerkers van bekende organisaties op het gebied van duurzaamheid in relatie tot scholen zoals Eco-schools, Leren voor Morgen, Rijkswaterstaat, Afvalverwerkers etc.
 

Datum, tijd, locatie

  • 14 maart 2020
  • 9.00u - 18.00u 
  • Wageningen Universiteit, FORUM gebouw
    Droevendaalsesteeg 2, Wageningen

Kosten

  • NVON-leden €25
  • niet-leden €75

Als u lid wilt worden kunt u dat tijdens de inschrijving aangeven, u betaalt dan de ledenprijs voor het NVON-congres. Het NVON-lidmaatschap is gratis voor studenten.

Inschrijving
Binnenkort kunt u zich hier inschrijven voor dit congres.