Werkconferentie sterk beroepsonderwijs 23 september

3 juli

Sterk beroepsonderwijs staat voor: samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio! Hoe kunnen vmbo en mbo er samen voor zorgen dat jongeren in alle regio’s beroepsopleidingen kunnen volgen die aansluiten op de arbeidsmarkt in de regio? Hoe kunnen vmbo en mbo samen werken aan doorlopende leerroutes? Hoe krijgt de praktijkgerichte component in de nieuwe leerweg vorm?

Laat u informeren en inspireren!
Benut de mogelijkheid in gesprek te gaan met medewerkers van OCW, het programmateam Sterk Beroepsonderwijs en natuurlijk uw collega’s vanuit het vmbo en mbo.
U bent van harte welkom deel te nemen aan een interactief programma:

Datum: maandag 23 september 2019
Tijd: van 13:00 tot 17:00 uur, vanaf 12:00 uur inlooplunch
Locatie: Conferentiehotel Kontakt der Kontinenten | Amersfoortsestraat 20 | 3769 AS Soesterberg
Doelgroep: iedereen die bezig is met de samenwerking vmbo-mbo of hiermee aan de slag wil gaan

  • 12:00 uur: Inlooplunch.
  • 13:00 uur: Masterclass regionale samenwerking door Common Eye.
  • 13:30 uur: Paneldiscussie: onder leiding van dagvoorzitter gaan de voorzitters van de MBO Raad, VO-raad en OCW in gesprek over de gezamenlijke opgave voor sterk beroepsonderwijs in de regio’s.
  • 14:00 uur: Workshopprogramma rond de drie programmalijnen van Sterk Beroepsonderwijs:

1. Effectief samenwerken in de regio onder leiding van Common Eye. Hoe starten we een nieuwe samenwerking op of hoe kunnen we een bestaande samenwerking blijvend verbeteren?
2. Hoe ver kun je gaan in de samenwerking vmbo-mbo? Een introductie op het wetsvoorstel doorlopende leerroutes en alles wat nu al kan in de samenwerking vmbo-mbo.
3. Een nieuwe leerweg in het vmbo met een praktijkgerichte component voor alle leerlingen: maar wat is eigenlijk een praktijkgerichte component en wat betekent het voor de doorstroom naar het mbo en het havo?

  • 15:00 uur: Pauze.
  • 15:15 uur: Workshopprogramma ronde 2.
  • 16:15 uur: Afsluitende borrel.

Aanmelden kan via het online formulier. Deelname aan de werkconferentie is gratis.

Meer informatie? Lees het persbericht van het ministerie van OCW Ministerraad stemt in met wetsvoorstel doorlopende leerroutes vmbo-mbo (14-06-2019):

Het wordt voor vmbo-leerlingen makkelijker om door te stromen naar het mbo. De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Engelshoven en minister Slob van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ingestemd om doorlopende leerroutes vmbo-mbo in te richten.

Nieuws