Visie op natuurwetenschappen en techniek

9 januari

In september 2017 werd de NVON gevraagd om een visiedocument te schrijven voor het leergebied Mens & Natuur aangaande de vakken Biologie, Natuurkunde, Scheikunde en Techniek.

Vorige Volgende

Het document moest op 1 december 2017 klaar zijn, later is deze datum naar 8 januari verplaatst. Dit visiedocument wordt, samen met een startnotitie van het SLO, de begin informatie voor het ontwikkelteam Mens & Natuur.

Half september was de eerste bijeenkomst tijdens de vergadering van de bestuurscommissie bovenbouw, waarbij een aantal genodigden mee discussieerde over de aanpak om tot het visiedocument te komen. Binnen een maand was de vervolg bijeenkomst, waarbij alle leden van de commissie hun eigen inbreng gaven op de richtvragen, die vanuit curriculum.nu aan de vakverenigingen gesteld werden.

Tijdens deze bijeenkomst was er een boeiende discussie over hoe een toekomstig curriculum eruit kan gaan zien. Daarna is het schrijven begonnen en is het voorlopige document weer rondgestuurd, waarbij iedereen weer zijn aanvullingen kon geven. Dit leidde tot het concept visiedocument dat aan de leden van de NVON en anderen die lesgeven in de Natuurwetenschappen en Techniek, is voorgelegd door middel van een enquête. De enquête ging over twaalf stellingen betreffende het document. Er waren twee enquêtes, één voor het po en één voor het vo, waarbij een deel van de vragen verschillend was.

De leden hadden de uitnodiging via de nieuwsbrief ontvangen en de niet-leden werden via alle vo en po scholen per mail benaderd.

367 docenten uit het po en 348 uit het vo hadden de enquête ingevuld. Gemiddeld werden de meeste stellingen met vier op de schaal van vijf beoordeeld. Wel waren er veel aanvullende opmerkingen. Deze zijn met ander commentaar verwerkt tot het uiteindelijke document.

De uitkomst van de enquête kan gezien worden als een instemming met het concept visiedocument. Aan het visiedocument is nog een aantal voorbeeld leerlijnen toegevoegd, zoals een leerlijn over zeepbellen. Zo kun je bijvoorbeeld het blazen van zeepbellen op alle niveaus onderzoeken. Leerlingen van 4 jaar kun je hier mee laten experimenteren en onderzoek laten uitvoeren, maar ook voor een leerling in 6 vwo liggen hier  nog uitdagingen.

Het is één van de eerste keren dat de NVON als vakvereniging gevraagd is om met een visie op de vakken te komen. Met alle andere vakverenigingen wordt er samengewerkt. Soms direct in het leergebied en daarnaast aangaande algemene vaardigheden, zoals die bij burgerschap en digitale geletterdheid aan bod komen. De inbreng van vakverenigingen is belangrijk voor een nieuw curriculum.

Het definitieve visiedocument is als bijlage aan dit bericht toegevoegd.

Visiedocument-van-de-NVON-voor-de-natuurwetenschappen-en-techniek.pdf
Nieuws

Gerelateerd nieuws

Terug naar overzicht