Verkiezing afvaardiging deelnemersvergadering

30 augustus

Sinds 1 augustus 2017 is de Wet Beroep Leraar in werking getreden. Een mijlpaal omdat met die wet de professionele ruimte en zeggenschap van leraren worden vastgelegd. Die zeggenschap krijgt ook vorm op landelijk niveau: alle leraren die zijn aangemeld in het vrijwillige register zijn lid van de Deelnemersvergadering.

Deelnemersvergadering

De Deelnemersvergadering wordt vertegenwoordigd door een kleinere groep van 24 leraren. Dit noemen we de afvaardiging van de Deelnemersvergadering. Van 16 juni tot en met 16 juli konden leraren zich kandidaat stellen voor de positie van afgevaardigde. Deze periode heeft meer dan honderd kandidaatstellingen opgeleverd.

Als je stemgerechtigd bent (dit ben je als je vóór 1 augustus 2017 was aangemeld in het vrijwillige register), kun je van 4 september tot en met 24 september stemmen op jouw kandidaat voor de afvaardiging. Uiterlijk 4 september ontvang je een e-mail met jouw unieke stemcode. Met deze code kun je één keer je stem uitbrengen.

Namens de NVON zijn afgevaardigd/verkiesbaar: Willem Snel; Theo de Rouw en Arjan Pruim

Voor een volledige lijst van kandidaten met hun motivatie: klik hier

Wat houdt het in?

De Deelnemersvergadering is een nieuw orgaan. De eerste (24) afgevaardigden van de Deelnemersvergadering krijgen de kans om zelf mede vorm te geven aan de basis van hun takenpakket. Ook beslissen en denken de afgevaardigden mee over al lopende trajecten. Zo gaan ze vanaf oktober 2017 aan de slag met het voorstel voor de herregistratiecriteria en de valideringseisen voor professionele activiteiten. Dat geldt ook voor de professionele standaard. Benieuwd naar de werkzaamheden van de afgevaardigden, kijk dan hier.

Wat zijn de voorwaarden?

Iedereen die vóór 1 augustus 2017 aangemeld is bij het vrijwillige register is lid van de Deelnemersvergadering. Iedereen in de Deelnemersvergadering heeft tijdens de verkiezingsperiode stemrecht. Iedereen mag één stem uitbrengen.

Alle kandidaten zijn aangemeld in het vrijwillige register en hebben verklaard dat zij drie jaar aaneengesloten werkzaam zijn in de sector waarvoor ze kandidaat zijn. Een periode van minder dan drie maanden werkonderbreking wordt niet aangemerkt als een onderbreking. Tot slot hebben de kandidaten in de bovengenoemde periode van drie jaar voldaan aan de eisen die de Wet Beroep Leraar en Lerarenregister stelt om in het lerarenregister te worden opgenomen.

Belangrijke data

21- AUG - 2017 Publicatie van kandidatenlijst

Na een controle van de kandidaatstellingen, zal op maandag 21 augustus de kandidatenlijst gepubliceerd worden op deze website.

4 - SEP - 2017 Start verkiezingsperiode

Vanaf 4 september kan de hele Deelnemersvergadering stemmen op de kandidaten. Tot 24 september is het mogelijk om te stemmen op kandidaten.

25 - SEP - 2017 Verkiezingsuitslag en presentatie

De verkiezingsuitslag wordt bekendgemaakt op 25 september. Op 6 oktober presenteren de gekozen afgevaardigden zich tijdens het Lerarencongres.

Nieuws