Subsidieregeling extra hulp voor de klas

3 mei

De regering heeft de regeling waarmee instellingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs en het Hoger Onderwijs subsidie kunnen krijgen voor de inzet van extra hulp in de klassen gepubliceerd in de Staatscourant. In een bijlage staat ook hoeveel er per instelling beschikbaar is.

Lees hier de volledige regeling.

Nieuws