natuurkunde boeken voor Suriname gezocht

10 mei

Van de werkgroep Suriname. In het mulo-onderwijs in Suriname (vergelijkbaar met onze havo-vwo onderbouw) wordt de oude Nederlandse methode ‘Natuurkunde voor nu en straks in context’ voor mavo nog gebruikt. De boeken daar zijn erg versleten en aan vervanging toe

Om allerlei redenen en in overleg met de Surinaamse collega’s, blijkt het het beste deze boeken te vervangen door een herdruk van dezelfde methode. Daarvoor hebben we echter één of enkele (liefst ongeschonden) exemplaren van twee van de drie delen nodig. Wie heeft die nog in de kast staan en wil die naar ons opsturen? Het gaat om:

  • Natuurkunde voor nu en straks in context deel 2m cd  ISBN 90-03-41191-3 (Thieme) tweede druk 1990
  • Natuurkunde voor nu en straks in context deel 3m cd ISBN onbekend (Thieme) 2e druk (1991?)

Ook exemplaren van het deel 1m of van de h/v versie van deze methode zijn welkom.

Examenbundel natuurkunde havo 2013 (of eerder)

Voor de havo-bovenbouw in Suriname zoeken we exemplaren van de Examenbundel natuurkunde havo 2013 of eerder (gebaseerd op het vorige examenprogramma natuurkunde). We hebben er tenminste 20 exemplaren van nodig, om elke natuurkunde docent van een exemplaar te voorzien. Vele beetjes helpen!

Systematische Natuurkunde (7e editie)

Zoals bekend hebben we de havo- en vwo-scholen in Suriname voorzien van de methode Systematische Natuurkunde (7e editie): de blauwe en paarse boeken. Omdat de leraren de kernboeken havo 4 A, havo 4 B, vwo 4 A, vwo 4 B en vwo 5 ook in de examenklas willen gebruiken, kunnen we nog exemplaren van die delen gebruiken.

Hoe komen uw boeken is Suriname?

Wij versturen binnenkort een aantal leskisten naar Suriname. De boeken kunnen met die zending mee. Daarom is het zaak de boeken voor half juni in Utrecht te krijgen. Dat kan door:

  1. Ze af te geven op de Uithof bij de portier van het Koningsberger gebouw, Budapestlaan 4a-b, 3584 CD Utrecht, of bij het secretariaat van het Freudenthal Instituut, Buijs Ballotgebouw 3e verdieping, k. , t.n.v. A.E. van der Valk, BBG k. 305.
  2. Ze op te sturen naar Het Freudenthal Instituut, Postbus 85170, 3508 AD Utrecht  te Utrecht, t.n.v. A.E. van der Valk (BBG, k. 305)
  3. Ze mee te geven met een medewerker van het Ioniserende Stralings Practicum die uw school bezoekt

Heeft u een groot aantal exemplaren, dan is het wellicht de moeite dat we ze bij uw school komen ophalen. Neem contact op met Ton van der Valk, a.e.vandervalk@uu.nl, tel. 06 44918807

Nieuws