MR-Cursussen FvOv

31 oktober

De FvOv organiseert in het komende cursusjaar een aantal MR-cursussen voor de leden van de bij de FvOv aangesloten verenigingen. Deze cursussen vinden plaats in Zeist.

U kunt zich als lid van de NVON voor deze cursussen inschrijven via dit aanmeldingsformulier. Na inschrijving ontvangt u een automatische bevestiging en uiterlijk een week van tevoren sturen we u de adresgegevens.

Het gaat om de volgende cursussen, waarvoor u de keuze hebt uit twee data per onderwerp:

Basiscursus WMS (kosten 150 euro pp)

Deze cursus is bedoeld voor beginnende MR-leden, in deze cursus wordt je wegwijs gemaakt in de rechten en plichten die de MR heeft. Na een inleiding zal er gewerkt worden aan een aantal casussen en zal er ook vooral van elkaar geleerd worden.

  • donderdag 19 april 17 – 21 uur;
  • er zal nog een tweede datum komen, in de winter van 2018.

Cursus Financiën (kosten 150 euro pp)

In deze cursus leert u de financiële stukken op hoofdlijnen te beoordelen en daarbij de goede vragen te stellen.

  • woensdag 11 april 17 – 21 uur.

Professioneel Statuut (kosten 75 euro pp)

Vanaf 1 augustus 2017 zal er formeel per school een professioneel statuut moeten worden opgesteld als uitwerking van de Wet Beroep Leraar en het Lerarenregister. De inspectie zal het komende jaar dit niet meenemen in het Inspectiekader, het professioneel statuut zal het komende cursusjaar moeten worden ingevuld. Wat betekent dit voor de PMR? En wat voor de verhoudingen in de school?

  • dinsdag 23 januari 17 -19.30 uur.

Nieuws