Leidraden: publicaties door onderwijs en wetenschap

8 oktober

De website Onderwijskennis.nl verbindt onderwijsonderzoek en de onderwijspraktijk. Met deze kennis uit onderzoek verbeter je als onderwijsprofessional het dagelijks werk. Benut wetenschappelijke inzichten, publicaties, kennisbronnen en tools van diverse partners.

Op deze site vind je onder andere alle informatie over de leidraden van het NRO. Dit zijn publicaties die tot stand komen in nauwe samenwerking tussen onderzoekers en onderwijsprofessionals. Hierin wordt wetenschappelijke kennis gebundeld over thema’s die belangrijk zijn voor het vergroten van onderwijskansen. Op basis hiervan worden praktische aanbevelingen gegeven. Download de leidraden, bijbehorende posters en infographics en lees meer over de totstandkoming van de leidraden.

Nieuws