Kerngroep onderzoekt mogelijkheden afstandsonderwijs voor thuiszitters

24 juni

Op 16 juni kondigde minister Slob in een brief aan de Tweede Kamer aan dat hij nader wil verkennen hoe afstandsonderwijs kan worden ingezet voor leerlingen die voor een langere periode thuiszitten. Hierbij zal de recente ervaring van afstandsonderwijs, opgedaan tijdens de coronaperiode, worden ingezet.

Deze plannen maken deel uit van een bredere thuiszittersaanpak waarbij OCW samenwerkt aan het terugdringen van het totaal aantal thuiszitters met onder andere de ministeries VWS en J&V, de VNG, PO-Raad, VO-raad en Ingrado.

Lees hier de Kamerbrief over het advies van de Onderwijsraad met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis voor het onderwijs, waarin ook ingegaan wordt op het thema thuiszitters en afstandsonderwijs. 

Ouders van leerlingen die thuiszitten en scholen waar sprake is van thuiszitters worden door het ministerie van OCW opgeroepen om vooruitlopend op de resultaten van de verkenning op de korte termijn samen in gesprek te gaan over wat er nodig is om een bepaalde leerling weer naar school te laten gaan en of afstandsonderwijs daarbij kan helpen. Hierbij wordt verwezen naar de nieuwe website ‘ Weer aanwezig op school’, met informatie en tips.

Nieuws