IJSO 2017 - Gastscholen gezocht

10 oktober

Dit schooljaar wordt de 14e International Junior Science Olympiad (IJSO) van 3 t/m 12 december gehouden in Nederland. Tijdens deze internationale wetenschapswedstrijd voor jongeren tot 16 jaar komen meer dan 300 leerlingen uit 50 landen tien dagen bij elkaar om hun kennis en vaardigheden op het gebied van natuurkunde, biologie en scheikunde te testen.Naast het wedstrijdelement, is nadrukkelijk gekozen voor een rol van het voortgezet onderwijs in het flankerend programma met als doel kennismaken met het Nederlandse onderwijssysteem om jonge leerlingen en hun begeleiders de kans te geven internationale contacten op te doen.

Daarom willen wij een groot aantal scholen betrekken bij dit gebeuren. In het programma staan twee excursiedagen waarop wij de buitenlandse gasten in onze onderwijskeuken willen laten meekijken of zelfs proeven….Uiteraard kan een school aansluiten bij het thema van IJSO2017 (Water en Duurzaamheid) maar nodig is dat niet, het gaat om de kennismaking met Nederland Onderwijsland. En dat bent u!

Op dinsdag 5 december bezoeken de internationale begeleiders van de 50 deelnemende landen een school. Het gaat hierbij om drie of vier onderwijsmensen (uit hetzelfde land) per school.

Op woensdag 6 december gaan de zes leerlingen uit een landenteam, vergezeld van een Nederlandse begeleider, naar een school. De voertaal is overigens Engels.

Op deze wijze bieden we aan scholen de gelegenheid te participeren in het IJSO2017-programma. Wilt u zowel leerlingen op 6 december als internationale begeleiders op 5 december ontvangen, geef ons dat dan door.

Wat betekent deelname voor uw school?

  • Het programma op of rond uw school beslaat in principe de tijdsperiode van 10.00 uur tot 15.00 uur/16.00 uur, inclusief lunch. De ontvangende school bepaalt (en bekostigt) zelf het programma.
  • Het is de bedoeling dat iedere school zelf de gasten ophaalt en terugbrengt in/naar Berg en Dal (de internationale begeleiders) of Oosterbeek/Papendal (de leerlingen). Mochten scholen uit dezelfde regio willen samenwerken dan kan natuurlijk gekeken worden naar gemeenschappelijk vervoer. Uiteraard zijn wij beschikbaar om de scholen te helpen om dat dan te organiseren en faciliteren. Wij zorgen in ieder geval dat de internationale begeleiders respectievelijk de leerlingen vanaf  07.00 uur reisklaar zijn en een ontbijt hebben gehad.
  • Het is een kennismakingsdag. Wij zullen de internationale begeleiders en leerlingen in ieder geval vragen zich op het schoolbezoek voor te bereiden en om kort ook iets te vertellen over het onderwijs in hun land respectievelijk op hun school. Zoals gezegd, de precieze invulling van het programma laten we aan u over. Mocht u daar hulp bij nodig hebben dan adviseren we u graag.
  • Voor uw school is het een kans om hiermee uw positie binnen de internationalisering van scholen (verder) te versterken, en deze dag zal zeker een positieve uitstraling geven op uw school, zowel voor leerlingen als voor medewerkers.
  • Aanmelden kan via het hier bijgevoegd aanmeldingsformulier. U kunt dat sturen naar het projectbureau van IJSO2017; via email: info@ijso2017.nl 
  • Wij willen graag uiterlijk 1 november, de aanmeldingen van de gastscholen binnen hebben. Begin november kunnen we dan de namen van de gasten (leerlingen en/of internationale begeleiders) aan u doorgeven. Eventuele relevante informatie, denk aan zaken die van belang kunnen zijn bij een lunch, geven we dan ook door.
  • De openingsceremonie is op 4 december in de ochtend in Papendal en de sluitingsceremonie op 11 december in de middag in Musis Sacrum in Arnhem. De contactpersonen van de gastscholen ontvangen te zijner tijd een officiële uitnodiging voor openings- of sluitingsceremonie.

In 2015 en 2016 zijn twee informatieboekjes over het IJSO2017-project verschenen en toegezonden aan de scholen. U kunt deze desgewenst nog downloaden via www.ijsonederland.nl 

Voor het aanmeldformulier kijkt u in de bijlage bij dit bericht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het projectbureau via info@ijso2017.nl of telefoonnummer 026 3208890. 

Uitnodiging-participatie-IJSO2017-als-gastschool-15.09.2017-def1.pdf
Nieuws