Hoe het kleine groot kan worden

26 maart

Onze gezondheid staat op één. Maar die kost ons allen op dit moment waarschijnlijk een stuk meer dan we ooit voor mogelijk hadden gehouden.  Met een beetje twijfel keken we woensdagmiddag 11 maart of het wel verstandig zou zijn om onze NVON jaarvergadering en het lustrumcongres te laten doorgaan die zaterdag. De signalen wezen erop dat er grotere maatregelen in de maak waren. Universiteit Wageningen gaf aan dat het ons zeer ontraden werd om het congres te laten doorgaan. Toen we het congres in de loop van de middag hadden afgezegd dachten we nog dat het misschien wat overdreven zou zijn. Het NVON betatechniek congres ook direct maar afblazen leek al helemaal voorbarig.  Intussen zitten we midden in een periode van schoolsluiting en werken op afstand. We zien een heel andere kant van onze anders zo gehaaste maatschappij. Zelfs de centrale examens zijn afgeblazen, wat voor de NVON ook het vervallen van de organisatie van examenbesprekingen betekent.

Experiment zonder voorbereiding

Een aantal jaren geleden werkte ik mee aan een uitgebreid experiment 'videolessen'. Het organiseren van lessen op afstand, via teleconferentie apparatuur. Het was een ingewikkeld project, waarbij de techniek veel minder het probleem vormde dan de schoolorganisatie. Het ging best, maar toen kon je nog een groep leerlingen in een lokaal samen hebben.
In deze Coronatijd doen we opnieuw zo'n project, maar dan zonder enige voorbereidingstijd en met een enorme urgentie. Ook met heel andere regels, want uiteindelijk is de bedoeling dat we het onderwijs laten doorgaan zonder (fysieke) contacten. Dat is best een uitdaging. Maar mogelijk ook de beste manier om het meest creatieve in mensen naar boven te brengen. We hebben geen idee hoe het er na Corona uitziet, en wanneer dat komt. Hopelijk kunnen we dan weer normaal onze gang gaan.
 

Vereniging

Eén van de belangrijkste dingen van een vereniging is 'mensen bij elkaar brengen'. In deze tijden is dat juist wat we niet kunnen doen. Toch hopen we dat het contact via de alom tegenwoordige technologie mogelijk blijft, die we hopelijk vrij van virussen kunnen houden. We weten wel weer wat voor enorme gevolgen het heeft als er een ziekte rondwaart waar we niets tegen kunnen doen. Bedenk wat de gevolgen zouden zijn als onze overheid alle maatregelen via de stadsomroeper zou moeten doorgeven. Bedenk wat de gevolgen zijn als we geen idee hadden wat virussen zijn. Bedenk hoe de wereld eruit zou zien zonder kennis van natuurwetenschap en technologie. Kennis brengt ons veel, en juist die kennis zorgt dat we nu zulke draconische maatregelen treffen. 
Op dit moment is er niets te zeggen over het moment dat we weer NVON-plannen kunnen gaan uitvoeren. Onze jaarvergadering moet volgens de statuten vóór 1 juli worden gehouden. Ik heb het vermoeden dat de statuten geen rekening houden met de unieke situatie dat scholen, kerken, restaurants, theaters en zalencentra gesloten zijn, en we niet weten hoe lang dat gaat duren. Het bestuur werkt aan een oplossing met deelname op afstand, in het begin van de maand juni. De manier waarop de ALV vorm krijgt is anders, de agenda hetzelfde.
 

Vooruitkijken

Wat betreft het bestuurswerk van de NVON geven we het overleg via digitale media vorm. De meeste fysieke bijeenkomsten vervallen, wat zal leiden tot vertraging in allerlei processen. Het lijkt erop dat de productie van onze bladen er geen gevolgen van ondervindt. Misschien geeft de huidige periode ook kansen tot bezinning en het ontwikkelen van nieuwe ideeën.
Uiteraard laten we ons in de plannen die we maken ook weer leiden door de maatregelen en adviezen van de overheid. En hopen we dat er spoedig betere tijden aanbreken.
Ook processen die we als NVON volgen komen knarsend tot stilstand. We hadden ons oog gericht op het kamerdebat van 5 maart, waar de voortgang van curriculum.nu besproken werd. Dat debat gaf ook weer aanleiding tot veel overleg en initiatieven in FvOV verband en van NVON met andere vakverenigingen en Tweede Kamer. Binnen een paar dagen ging de schijnwerper naar de voortgang van de coronacrisis, die ook het onderwijs diep treft. 

Wat wel duidelijk is dat in onderwijsland de periode van nu tot de zomervakantie er een stuk anders uitziet dan we gewend zijn. Zeker is dat ook voor de NVON het werk een stukje lastiger is. Ons uitgestelde lustrumcongres over een aantal maanden alsnog houden is ook lastig. Door alle afgelaste en doorgeschoven evenementen ontstaat een congresfile. De congrescommissies doen komende weken een voorstel hoe we dit in het nieuwe seizoen vormgeven. 

Als we denken aan het thema van het afgelaste lustrumcongres, zou de huidige pauze in onze menselijke drukte wel eens heel goed kunnen zijn voor de aarde. Het wijst een richting waar duurzaam gedrag uiteindelijk toe moet leiden. Iemand merkte op: misschien is dit virus wel een manier van de aarde om zichzelf te beschermen. 

Voor deze periode wens ik iedereen toe dat leven en gezondheid gespaard worden. Energie en uithoudingsvermogen gewenst om van betekenis te zijn voor je leerlingen, collega's en naasten. 

Jan Jaap Wietsma
Voorzitter NVON

 

Reacties naar: j.j.wietsma@nvon.nl 

Nieuws