Examenbesprekingen 2023

21 april

De NVON organiseert kringbesprekingen over de examens biologie, natuurkunde, scheikunde, nask1 en nask2, vlak nadat de examens zijn afgenomen. Deze besprekingen zijn een hulp bij het corrigeren van de examens. Ze bieden gelegenheid met vakgenoten te praten over de ruimte die het correctievoorschrift biedt en te wegen wat wel of niet goed gerekend kan worden.    

Kijk op de pagina's hieronder voor meer informatie over de data/tijden en om je gelijk in te schrijven.

Examenbesprekingen biologie 

Examenbesprekingen NaSk1/natuurkunde 

Examenbesprekingen nask2/scheikunde 

Nieuws