Examenbesprekingen 2022

22 april

De NVON organiseert kringbesprekingen over de examens biologie, natuurkunde, scheikunde, nask1 en nask2, vlak nadat de examens zijn afgenomen. Deze besprekingen zijn een hulp bij het corrigeren van de examens. Ze bieden gelegenheid met vakgenoten te praten over de ruimte die het correctievoorschrift biedt en te wegen wat wel of niet goed gerekend kan worden.

De data en locaties voor de besprekingen van het 1e tijdvak zijn hier te vinden.

Eind mei volgt de informatie over besprekingen van het 2e tijdvak.

Nieuws