Eerste bijeenkomst ontwikkelteam 'Mens en Natuur'

22 december

Vrijdag 15 december kwamen de negen ontwikkelteams voor het eerst bij elkaar om kennis te maken. In 2018 gaan ze aan de slag. De teams bestaan uit leraren en schoolleiders.

Vorige Volgende

Ze buigen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Op deze pagina kunt u komend jaar lezen over de ervaringen en opbrengsten van ontwikkelteam Mens & Natuur, maar vooral: lees welke vragen zij hebben, welke dilemma’s aan bod komen en hoe u het team van feedback kunt voorzien.

Hoe gaan de teams aan het werk?  

De teams komen bij elkaar in vier ontwikkelsessies, tussen februari 2018 en februari 2019. Elke ontwikkelsessie bestaat uit drie dagen teamwerk. Er is een gezamenlijke start- en slotsessie met de andere ontwikkelteams. Daarin kunnen de teams ideeën uitwisselen en ervaringen delen. Tussen de ontwikkelsessies hebben de teams contact met de ontwikkelscholen om ideeën te toetsen en feedback te ontvangen. Ook verzamelen de teams feedback onder vakverenigingen en andere netwerken, vervolgonderwijs, belanghebbenden en belangstellenden. Afhankelijk van de behoeften kunnen de teams verschillende inzichten en experts betrekken. Denk aan vakverenigingen, bedrijfsleven en wetenschap.

Bekijk hier de roadmap die de leden van de ontwikkelteams hebben ontvangen.

Bronvermelding
  1. Curriculum.nu
Nieuws