Examen havo 1998-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen 1998, tweede tijdvak voor het vak scheikunde van de havo.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.