Examen havo 1997-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het vak scheikunde voor de havo van het herexamen in 1997.

Vragen PDF Uitwerkbijlage Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.