Examen havo 1997-1 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen havo scheikunde van het eerste tijdvak in 1997.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.