Examen havo 1996-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen havo scheikunde van het tweede tijdvak van 1996.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.