Examen havo 1995-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen tweede tijdvak van 1993 voor het vak scheikunde van de havo.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.