Examen havo 1994-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen scheikunde havo van het tweede tijdvak van 1994.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.