Examen havo 1992-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen scheikunde havo van 1992, het tweede tijdvak.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden.