Examen havo 1991-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden voor het examen havo scheikunde van 1991, het tweede tijdvak.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden