Examen havo 1990-2 scheikunde

Examen

Hier vindt u de bestanden van het examen scheikunde havo van 1990, het tweede tijdvak.

Vragen PDF Correctievoorschrift

Download hier de bestanden