NVON cursus: Onderzoekend leren in het vmbo 2018 (sessie 4-slot)

5 april

NVON organiseert ook dit jaar weer de cursus Onderzoekend leren in het vmbo

De doelstelling van de cursus is het aanreiken van kennis en vaardigheden aan de docenten en toa’s die met onderzoek in het vmbo aan de slag willen gaan. 

De opbrengst voor de deelnemers is een blauwdruk voor een onderzoek dat past binnen hun eigen curriculum, dat zij direct in hun eigen lessituatie kunnen toepassen en kunnen gebruiken als leidraad om andere onderzoeken te ontwikkelen. Door de kruisbestuiving van de deelnemers zullen zij met meer ideeën naar hun werkplek terugkeren. 

Tijdens de contactbijeenkomsten gaan de deelnemers met elkaar aan de slag, immers ondervinding is de beste leermeester. Aan de hand van voorbeelden en door de deelnemers ingebrachte ideeën wordt de werkvorm indien nodig aangepast. 

De eerste bijeenkomst krijgen de deelnemers een opdracht mee. De uitwerking van deze opdracht is de beginsituatie voor de tweede bijeenkomst. Aan het eind van elke volgende bijeenkomst wordt de opdracht aangevuld met een nieuwe. Uiteindelijk hebben de deelnemers aan het eind van de derde bijeenkomst een door henzelf ontwikkeld product waar ze in de werksituatie mee aan de slag kunnen. De vierde bijeenkomst besteed aandacht aan de resultaten van de leerlingen van de deelnemers. 

Docenten en toa’s, in de bèta vakken en techniek & technologie. (minimum aantal deelnemers 6, maximum aantal deelnemers: 12)

De totale studielast bedraagt 48 uren waarvan 12 contacturen verdeeld over vier dagdelen.

De cursus wordt gehouden op vier donderdagavonden, aanvangstijd 17.00 uur - einde 20.30 uur (inclusief maaltijd)

•    1 februari 2018
•    8 februari 2018
•    8 maart 2018
•    5 april 2018

Locatie: De Amershof, Snouckaertlaan 11, 3811 MA Amersfoort 

Attentie: Deze cursus bestaat uit 4 sessies die niet los van elkaar te volgen zijn.

Datum

Donderdag, 5 april 2018

Tijd

17:00 tot 20:30

Cursus