Studiedag voor scheikundedocenten en TOA’s ‘Opleiden in chemie’

2 april

Op dinsdag 2 april organiseert de NVON samen met het Pre University College of Science van de Radboud Universiteit, het SLO en C3 voor de 21e keer de studiedag voor scheikundedocenten HAVO/VWO en TOA’s!

Dit is de gelegenheid om meer te leren over de nieuwste ontwikkelingen in de chemie en hoe u deze kennis kunt verwerken in de dagelijkse lespraktijk van het scheikunde onderwijs. 

 

Elk schooljaar krijgen docenten en scholen te maken met nieuwe uitdagingen uit de maatschappij, waardoor het middelbaar onderwijs en daarmee de eisen aan de vakinhoudelijke kennis en didactische vaardigheden van de docent voortdurend veranderen. Om docenten hierbij te ondersteunen staat de jaarlijkse studiedag scheikunde dit jaar in het teken van ‘Opleiden in Chemie’.

Tijdens deze studiedag bieden wij u een groot aantal uiteenlopende werkgroepen aan. Teveel om allemaal in één dag bij te wonen. Vandaar dat u bij het bestellen van uw ticket u uw eigen programma samenstelt op basis van het aanbod van de verschillende werkgroepen.

Meer informatie over deze dag kunt u vinden op www.ru.nl/studiedagscheikunde

Datum

Dinsdag, 2 april 2019

Tijd

09:00 tot 17:00
Agenda